471

juny 2018 | Sant Feliu de Llobregat

El nou Pla Jove, un ampli paraigua de polítiques de joventut

Al ple de gener es va aprovar el Pla local de joventut. Les principals novetats són la posada en marxa del nou Casal de Joves i de l’app del carnet jove local. En paraules de la regidora de Joventut, Lidia Muñoz, “Crearem una assemblea de joves i s’elimina el Consell de Joventut. Volem que tothom que tingui una idea disposi d’un espai. Impulsarem també pressupostos participatius per a acció juvenil”. A més, el pla proposa quatre eixos per donar resposta a les necessitats de la població jove.

Finalment, el pla jove posa èmfasi en la promoció de valors com el respecte a la diversitat, la prevenció de la violència masclista, la sensibilització en drets humans, el respecte a l’entorn natural de la ciutat i el coneixement de la cultura, història i patrimoni locals.

El Pla ha estat fruit d’un procés de participació en què jovent de la ciutat ha aportat diferents valoracions i idees. En total, hi han participat 607 joves amb 510 aportacions recollides a través de tallers participatius, reunions i fòrums.

 

El Casal i l’app del carnet jove, per a l’octubre

El nou Casal serà més gran i incorporarà, a més del punt juvenil, una cafeteria, sala de concerts, sales polivalents, sis bucs d’assaig, sales de reunions, etc. També s’hi ubicarà el Punt d’Informació Juvenil (PIJ) i s’hi programaran tallers, cursos i activitats per a la gent jove.

L’altra novetat del Pla Jove és la posada en marxa del carnet jove local a través d’una app gratuïta. El carnet jove local permetrà accedir a la informació de serveis i activitats, així com participar en enquestes promogudes per l’Ajuntament per recollir diferents opinions. També hi haurà espais d’interacció entre joves i eines amb propostes de sectors com el comerç local, la cultura o l’oci privat.