471

juny 2018 | Sant Feliu de Llobregat

El Fòrum del Projecte educatiu de ciutat aposta per una ciutat més lectora i creativa

Fer de Sant Feliu una ciutat més lectora i més creativa han estat les dues línies de treball que han sortit del Fòrum del Projecte educatiu de ciutat (PEC) que es va celebrar el 5 de maig. El Fòrum es va realitzar després de la presentació del PEC en la jornada participativa de fa un any, on es va constituir el grup impulsor que va presentar tota la feina que s’havia portat a terme en els darrers mesos. Les dues comissions que integren aquest grup, Ciutat Lectora i Ciutat Creativa, van portar a debat en sengles tallers una sèrie de propostes d’actuació, en què van participar prop de quaranta persones, tant a títol individual com representants de diverses entitats.

Un projecte estratègic per a la millora de l’educació

L’objectiu del PEC és recollir els valors del model de ciutat que es vol, des d’una perspectiva educadora, i que concreti i planifiqui accions que contribueixin a fer possible aquest model, del qual es pugui beneficiar la ciutadania al llarg de la seva vida. Per això, des del primer moment s’ha implicat el màxim d’associacions, col·lectius i persones a títol individual, estiguin o no vinculades al món educatiu, de manera que les propostes i compromisos que s’acordin donin resposta a totes les necessitats i interessos.

El projecte va partir d’un estudi previ de la situació actual de Sant Feliu en l’àmbit educatiu, el qual recollia la relació de recursos existents. Aquest document va marcar el punt de partida dels treballs que van començar al maig de 2017, i que han contribuït a la construcció d’un model de ciutat on l’educació és clau.

 

La Comissió Lectora, una de les dues que integra el grup impulsor que ha treballat propostes en el darrer any, està formada per entitats i persones interessades en la promoció de la lectura. Entre els seus objectius principals hi ha el de formar ciutadans i ciutadanes compromesos i responsables per a la millora del seu interès per la lectura. Per assolir-ho, s’han marcat dues línies de treball per començar a desenvolupar-les durant els propers anys: accions educatives a l’espai públic que promoguin el gust per la lectura i l’habilitació d’espais per a l’intercanvi de llibres, i la promoció de la lectura a través de les noves tecnologies.

La lectura com a element integrador

Nens i nenes representants del Consell d’Infants van voler sumar-se al Fòrum amb una aportació especial: projectant un vídeo elaborat per ells, en què s’adreçaven a ciutadans i ciutadanes per fer-los una pregunta clau: “Què és per a tu l’Educació?”.

Descobriu les respostes a

http://www.santfeliu.cat/youtube.

La Comissió Creativa del grup impulsor del PEC està formada per entitats i persones interessades per la creativitat i la innovació social. Les persones integrants volen transformar Sant Feliu en una ciutat en què passin coses que afavoreixin la sensibilitat i la imaginació de les persones. Els objectius operatius per portar-ho a terme són divulgar i fer aflorar les expressions de creativitat del municipi, a través de dues línies principals de treball: fomentar la creativitat a les escoles i promoure actuacions de creativitat a l’espai públic.

Transformant Sant Feliu a través de la creativitat

“El PEC va més enllà de l’Ajuntament i implica la ciutadania per parlar de temes educatius. Per tant, totes les propostes sorgides del Fòrum, l’Ajuntament les ha pres com un encàrrec a desenvolupar. A partir d’aquí, treballarem actuacions perquè es parli de ciutat lectora i creativa no només a les escoles, sinó a molts més àmbits de la ciutat”.

Mireia Aldana

Regidora d’Educació