471

juny 2018 | Sant Feliu de Llobregat

Llum verda als diferents plans de protecció mediambiental

L’Ajuntament de Sant Feliu ha aprovat en els darrers mesos tot un seguit de plans per donar compliment a l’eix estratègic del mandat que estableix la consolidació de l’entorn urbà de la ciutat per adequar-lo a les persones i les seves necessitats. El marc estratègic que marcarà el desenvolupament d’aquestes actuacions en els propers anys està inclòs en el Pla d’acció per a l’energia i el clima. Aquest document representa un dels compromisos de major abast de Sant Feliu amb el medi ambient en actualitzar l’anterior pla de 2010, l’aprovació inicial del qual es va ratificar al ple d’abril per unanimitat. Aquest compromís global s’articula principalment a través de les actuacions incloses en el Pla local de prevenció de residus i el Pla director de l’arbrat viari, aprovats inicialment en el ple de gener amb tots els vots a favor a excepció de les abstencions de Ciutadans, i el Pla de protecció del Parc Agrari, aprovat inicialment al ple de febrer amb els vots a favor de l’Equip de Govern, ERC i PDeCAT, i els vots en contra de C’s, VSF, PP i el regidor no adscrit.

Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima

El Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima aglutina el seguit de mesures que Sant Feliu adoptarà per fer front al canvi climàtic, tot mitigant la presència dels gasos d’efecte hivernacle augmentant l’eficiència energètica, i promovent l’ús d’energies renovables. D’aquesta manera és com el nostre municipi vol arribar l’any 2030 als anomenats ‘compromisos 40/30’ del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia a través d’aquest pla d’acció integral. En el cas de Sant Feliu això preveu la reducció en un 50% de les emissions dels gasos d’efecte hivernacle i que fins al 12% de l’energia del transport sigui renovable.

Mitigació

Adaptació

Els esforços de l’Ajuntament per mitigar la presència de gasos d’efecte hivernacle estan plantejats en 49 accions que es desenvoluparan al nostre municipi tenint com a horitzó l’any 2030. Aquestes estableixen des de l’augment de la dotació de vehicles elèctrics en la flota de serveis municipals fins a l’aprofitament del conjunt de teulades dels equipaments municipals per augmentar la producció d’energia i generar electricitat verda.

El Pla també estableix accions prioritàries d’adaptació perquè Sant Feliu pugui fer front als principals riscos del canvi climàtic com onades de calor, sequera o incendis forestals. En aquest àmbit es plantegen fins a 42 iniciatives entre les quals hi ha la creació d’infraestructura hidràulica de millora en els punts més exposats al risc d’inundació, l’establiment de protocols per respondre a emergències inclosos en el Document únic de Protecció Civil municipal, o la gestió eficient del cicle de l’aigua recuperant aigües grises o de pluja.

Millorant Sant Feliu de soca-rel

El millor residu és el que no es genera

Pla de protecció del Parc Agrari

El Pla director de l’arbrat treballa en diverses línies d’actuació per assegurar la salut, la seguretat i el port natural a Sant Feliu:

• Generar cobertura verda, amb la plantació de 934 arbres nous a carrers on no n’hi ha, la reurbanització de carrers o ampliacions per a arbres de gran desenvolupament en espais disponibles reduïts.

• Garantir la biodiversitat i la resiliència als canvis, experimentant amb noves espècies adaptades a les condicions de calor i sequera que sembla que han de venir, o amb la planificació d’una xarxa de reg d’aigües freàtiques.

• Vetllar per la salut, canviant el criteri d’esporga per fer-ne menys dependents als arbres, amb un pla de control integral de plagues, o seleccionant arbres nous amb port natural.

• Crear patrimoni arbori i coneixement, amb un catàleg d’arbres d’interès local, o connectant els espais naturals que tenim a Sant Feliu tant a Collserola com a la llera del riu Llobregat.

El Pla local de prevenció de residus (PLPR) aporta una visió estratègica a curt, mitjà i llarg termini per poder reduir els residus generats al municipi. A Sant Feliu cada ciutadà de mitja genera 1 kg de residus al dia, fet que suposa un total de 17.000 tones cada any aproximadament. D’aquests un 38% correspon a la recollida selectiva i només un 20% representa les fraccions: vidre, paper i cartró, envasos i fracció orgànica. Aquest pla treballa diverses línies per mitigar-ho:

• Eliminar el malbaratament alimentari i potenciar la separació de la fracció orgànica i l’autocompostatge.

• Eliminació de bosses de plàstic d’un sol ús i de safates de porexpan per fomentar la reducció d’envasos.

• Prevenció de l’ús del paper.

• Modernització de la Deixalleria Municipal.

• Promoció de bones pràctiques.

• Promoció d’establiments respectuosos amb el medi ambient.

L’objectiu del Pla és fomentar l’activitat agrària, afavorint la continuïtat de les activitats agrícoles productives existents, l’extensió de l’agricultura professional i les cooperatives, així com l’ordenació dels horts de lleure, de forma coherent amb el Pla especial de protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat, modificat el 2015. El Pla té quatre grans apartats: l’atenció dels recursos naturals, la dinamització de l’activitat agrària, el pla d’etapes de l’ordenació dels horts i la inversió de les diverses administracions.

El document preveu fomentar l’activitat agrària i ordenar els usos irregulars de la terra de conreu, d’acord amb les normatives estatal, Llei 19/1995, i catalana, Decret 169/1983, i el mateix Pla Especial de 2015. Pel que fa a les finques en situació irregular, els propietaris s’hauran d’ajustar a la normativa al llarg del període 2018-2024.

El Pla recull l’esperit de la moció aprovada per tots els grups municipals al maig de 2014 per preservar mediambientalment el parc i l’activitat agrària. D’aquí va sortir el compromís de redactar el Pla, en col·laboració amb el Parc Agrari del Baix Llobregat, l’Àrea Metropolitana i el Departament d’Agricultura de la Generalitat, així com les institucions vinculades al parc.