471

juny 2018 | Sant Feliu de Llobregat

Civisme

En mascotes, fem un pas més

Què fa l'Ajuntament?

L’Ajuntament ha posat en marxa una campanya de civisme amb l’objectiu de corresponsabilitzar la ciutadania per garantir una bona convivència a Sant Feliu. Sota el lema ‘En mascotes, fem un pas més’, la campanya promou la tinença responsable d’animals de manera que les persones propietàries siguin conscients de la importància de tenir un animal, tant pel que fa al seu benestar com per a l’ús de l’espai públic. Els tres eixos principals en els quals es treballa preveuen accions de comunicació, actuacions en matèria de prescripció i sensibilització, i millora dels elements de l’espai públic.

“L’espai públic és un dels nostres principals béns. Tots i totes anhelem l’arribada del bon temps per sortir, passejar, gaudir d’un parc o d’una terrassa. Tenir cura d’aquests espais i que estiguin nets i en les millors condicions és responsabilitat de tothom. Des de l’equip de govern hem fet un pas més per conscienciar tots els veïns i veïnes d’aquesta responsabilitat. La campanya està concebuda no només des de la pedagogia, sinó deixant clar que ser incívic surt car.”

I tu què fas?

Millors instal·lacions

L’Ajuntament està desenvolupant tasques de millora en les 12 àrees d’esbarjo per a gossos distribuïdes en els diferents barris, les quals es netegen dues vegades al dia (matí i tarda) i es desinfecten periòdicament.

Cens gratuït i obligatori

El tràmit per donar d’alta una mascota al cens d’animal municipal és completament gratuït. L’Ajuntament permet fer-ho tant per Internet com de manera presencial, presentant l’imprès de sol·licitud signat amb la documentació necessària a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Agents cíviques

Les agents cíviques de Sant Feliu estan desenvolupant tasques d’informació i sensibilització durant el transcurs de la campanya, i esdevenen una peça clau per contribuir a la millora del civisme i la convivència a la nostra ciutat. Les agents vetllen perquè la ciutadania en general, i especialment les persones propietàries de mascotes, disposin de tota la informació per fer un bon ús de l’espai públic per part de tots i totes. En cas de dubte, observació o suggeriment, hom es pot adreçar a qualsevol de les seves integrants que atenen els ciutadans i ciutadanes, i que actuen com a nexe directe amb l’Ajuntament.

Corresponsabilitat ciutadana

El dilluns 4 de juny els regidors de Participació Ciutadana, Javier Molina, i de Serveis Municipals i Espai Públic, Manuel Leiva, van presentar la nova campanya de civisme al Centre Cívic Les Tovalloles. En la sessió van explicar l’objectiu principal de la campanya, corresponsabilitzar la ciutadania i van presentar els principals materials de difusió així com els resultats de l’auditoria realitzada a les àrees d’esbarjo per part de les agents cíviques.

 

Javier Molina

Regidor de Participació i Convivència

Una responsabilitat compartida

Les mascotes són també habitants de Sant Feliu, amb els seus drets i deures. Per tant, ser propietari o propietària d’un animal de companyia suposa una sèrie de responsabilitats. L’Ajuntament promou la tinença responsable d’animals de manera que les persones propietàries siguin conscients de la importància de tenir un animal, tant pel que fa al seu benestar com per a l’ús de l’espai públic.

Xipatge i censat

A Catalunya és obligatori inscriure gossos, gats i fures en el cens municipal. Prèviament, cal identificar-los amb un microxip o un tatuatge en un centre veterinari. Les persones propietàries d’aquests animals estan obligades a declarar la seva possessió quan aquests animals tinguin més de tres mesos. A més, qualsevol canvi de les dades de l’animal i del seu propietari s’hauran de comunicar a l’Ajuntament. També s’ha de tramitar la baixa al cens en cas de mort o pèrdua de l’animal, trasllat a un altre municipi o per comunicar un canvi de titular.

Normes al servei de la ciutadania

Passejar la mascota amb corretja, recollir els seus excrements o inscriure-la al cens municipal són algunes de les prescripcions recollides en la normativa municipal. A www.santfeliu.cat/mascotes es pot consultar des de l’ordenança de tinença d’animals fins a informació sobre el cens o la llicència per a tinença de gossos perillosos, així com la possibilitat de contactar amb el servei de mediació que ajuda a gestionar els conflictes originats per la presència d’animals de companyia.

No ho pot fer per tu

Els excrements, tant a la via pública com a les àrees d’esbarjo, s’han de recollir i llençar al contenidor gris o a una paperera i dins d’una bosseta. A llarg de la campanya s’incidirà en aquest apartat que  estipula l’ordenança de tinença d’animals, que preveu sancions  fins a 400 €.

Evitar les miccions

Les miccions de les mascotes, a més d’un problema d’higiene, provoquen danys al mobiliari urbà que comporten un cost econòmic.

Per evitar els danys al mobiliari, hi ha solucions senzilles com abocar una ampolla amb aigua i vinagre blanc sobre la micció.

Cost d’una paperera: 195 €

Reposicions de papereres/any: 70 unitats

Papereres reposades per causa dels orins: 50%

Despesa anual per causa dels orins: 6.825 €

 

Cost del suport de fanal: (les llumeneres s’aprofiten)

750 € (fanal baix) / 2.000 € (fanal alt)

Fanals reposats per causa dels orins: 15 unitats

Despesa anual per causa dels orins: 20.625 € (Mitjana orientativa atenent les dues tipologies de fanals)