471

juny 2018 | Sant Feliu de Llobregat

Activitat econòmica

El Servei Local d’Ocupació frega l’excel·lència segons les empreses de Sant Feliu

Bons resultats en els programes de formació i treball

Les empreses que confien al Servei Local d’Ocupació la gestió d’alguna oferta de treball han valorat molt positivament les prestacions que aquest ofereix. Aquesta és la valoració que es desprèn dels qüestionaris contestats per aquelles empreses que al llarg de 2017 han gestionat alguna oferta de treball a través d’aquest servei de l’Ajuntament. La rapidesa en la tramitació i l’adequació de les candidatures preseleccionades han estat els serveis més ben valorats amb una puntuació de 9 sobre 10, mentre que la satisfacció global i la informació rebuda reben 8,9 i 8,5 punts respectivament.

Ofertes gestionades pel SLO durant 2017

El Servei Local d’Ocupació va gestionar l’any passat 326 ofertes amb un total de 384 llocs de treball, i amb una cobertura del 68%. El nombre total de persones actives al servei ha estat de 2.234 que han presentat la seva candidatura a les diferents ofertes amb una mitjana de 14 persones per lloc de treball.

A partir d’una anàlisi de les ofertes gestionades en funció dels perfils professionals sol·licitats per les empreses, es dedueix que les ocupacions demandades són molt heterogènies, amb una representació que oscil·la entre el 3 i l’11%, a excepció de les ocupacions vinculades amb el perfil administratiu on s’assoleix un 18%.

Distribució d’ofertes (2017)

L’Ajuntament de Sant Feliu desenvolupa tot un seguit d’accions amb l’objectiu  que ciutadans i ciutadanes augmentin les seves possibilitats de trobar feina mitjançant la formació. En els darrers mesos fins a 113 persones han participat en aquests programes de formació i treball, de les quals fins a un 40% han acabat treballant. Pel que fa als programes de formació i treball adreçats a joves, les dades són encara més encoratjadores: dels 57 alumnes que hi han participat, 8 de cada 10 han trobat feina gràcies a la feina conjunta amb les 27 empreses col·laboradores. En el cas del Pla de Transició al Treball, un 30% dels 42 joves que han participat han trobat feina, i s’ha aconseguit un 95% d’inserció educativa.

 Dels sectors amb major grau d’inserció laboral destaquen el de magatzem i logística amb un 90%, el d’atenció domiciliària en què fins a un 85% dels i les participants han trobat feina, l’àmbit del lleure amb un 62% d’inserció, l’administratiu amb un 32% i la restauració, sector en què una de cada 4 persones participants han acabat amb un contracte. A Sant Feliu aquestes accions de formació i treball s’articulen a través dels programes Joves per l’ocupació, Fem ocupació per a joves, Formació ocupacional, Pla de Transició al Treballi Treball als Barris.

Per onzè any consecutiu, el programa Treball als Barris ofereix a les persones en situació d’atur millorar les seves possibilitats de trobar feina formant-se en les especialitats següents:

En curs

• Operari polivalent de magatzem

• Auxiliar de cuina

• Ofimàtica

 

Accions previstes al segon semestre

• Neteja industrial i viària

• Dependent/a de carnisseria

• Preparació ACTIC

• Anglès d’atenció al client

Obert el termini per sol·licitar ajuts per a empreses i persones emprenedores per al 2018

Sessions de comerç urbà per un nou model comercial

L’Ajuntament ha obert el termini perquè les persones en situació d’atur que s’estableixin com a autònomes i les empreses locals que contractin persones aturades de la ciutat puguin sol·licitar ajudes econòmiques per al foment de l’ocupació fins al 30 de novembre de 2018. Amb aquestes subvencions, fins a 2.500 euros per a persones autònomes i fins a 6.000 euros per contracte, l’Ajuntament vol contribuir a reduir el nombre de persones aturades de la ciutat i millorar la competitivitat del teixit econòmic local.

Més informació a http://www.santfeliu.cat/empreses

Durant els mesos de febrer, març i abril el Servei de Comerç i comerciants de Sant Feliu han participat en cinc sessions de treball dirigides, que han comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona. L’objectiu és parlar del comerç de proximitat i en especial del comerç de Sant Feliu i dinamitzar el comerç definint un full de ruta per als propers anys. Les reunions, que es continuaran fent en els propers mesos, han aconseguit fins ara crear un punt de trobada dels professionals dels sectors comercial i de serveis de la ciutat per definir perspectives i estratègies per als propers anys, plantejant idees i propostes viables.