471

juny 2018 | Sant Feliu de Llobregat

Ciutat

L’Ajuntament i l’IMPSOL signen un conveni per fomentar l’habitatge assequible

Subvencions per fomentar l’habitabilitat dels habitatges

L’Ajuntament i l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) han signat un conveni amb l’objectiu d’ampliar el parc d’habitatge assequible a Sant Feliu. L’alcaldessa accidental Lidia Muñoz i el conseller delegat de l’IMPSOL, Ramon Torra, van signar l’acord el passat 7 de febrer, que estableix la cessió gratuïta d’una parcel·la i un immoble per construir-hi habitatges.

El conveni es va acordar en el passat ple del mes d’octubre, i esdevé una de les actuacions estratègiques previstes en la primera fase del Pla local d’habitatge 2017-2022. Mitjançant aquest acord, l’Ajuntament cedeix gratuïtament un solar situat al carrer d’Anselm Clavé, previst anteriorment com un hotel, perquè hi construeixi un edifici d’habitatges de protecció oficial. El conveni també inclou la donació de la tercera planta de l’edifici situat al carrer del Pla on hi ha un supermercat, una superfície que era de propietat municipal i que es destinarà a lloguer social.

La signatura s’emmarca dins les mesures a favor de l’habitatge des dels àmbits social i urbanístic que propugna el Pla local d’habitatge 2017-2022, aprovat en la sessió plenària de juny de 2017. Aquest document, estretament lligat al Pla de rescat social, recull el conjunt de polítiques socials i urbanístiques per facilitar el dret d’accés a l’habitatge, especialment als col·lectius amb necessitats especials i a persones i famílies en situacions d’urgència social. La signatura del conveni de cessió dona continuïtat al desenvolupament de la primera fase del Pla, que conclourà el 2019, i que també preveu entre d’altres tancar les negociacions amb el Sareb per un altre edifici al carrer del General Manso. En la segona fase, que va fins al 2022, es preveu dotar la ciutat d’equipaments per a la gent gran als centres cívics de Les Tovalloles i Mas Lluí.

El procés participatiu de les obres de millora de 2019, a punt

L’Àrea Metropolitana de Barcelona ofereix una línia de subvencions per adequar i millorar l’habitabilitat dels habitatges individuals o unifamiliars de titularitat privada de l’àrea metropolitana que s’hagin construït abans de 1981, llevat dels casos d’intervencions urgents per risc imminent que afectin l’estabilitat global de l’edifici, les d’adaptació de la mobilitat interior dels habitatges o les de millores energètiques i de sostenibilitat.

Els habitatges han de ser el domicili habitual de les persones propietàries o arrendatàries, o en el cas d’habitatges buits, aquests hauran d’incorporar-se a la Borsa de lloguer municipal.

Els objectius de les subvencions són:

• Obtenir i/o millorar l’habitabilitat.

• Adaptar les instal·lacions de l’interior de l’habitatge a les normatives vigents (aigua, llum, gas, etc.).

• Introduir millores energètiques (instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, etc.) i de sostenibilitat (tancaments de finestres, protecció solar d’obertures, etc.).

• Adaptació de la mobilitat: aparells elevadors, substitucions de banyeres per dutxes, etc.

La quantia màxima de les subvencions per habitatge és del 50% del cost subvencionable, fins a un màxim de 3.000 euros. En el cas que l’habitatge s’incorpori a la Borsa local de lloguer la quantia màxima serà del 50% del cost subvencionable, fins a arribar a 6.000 euros.

Les sol·licituds es poden presentar fins 31 d’octubre de 2018 o fins que s’exhaureixi  la consignació pressupostària.

Podeu sol·licitar informació a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (pl. Vila, 1).

Remodelació del camp de futbol municipal Falguera

El camp de futbol municipal Falguera comptarà a partir de 2019 amb noves instal·lacions a través de les obres de remodelació parcial del camp de futbol Falguera que condicionaran aquest equipament a la pràctica esportiva que s’hi desenvolupa. El projecte estableix agrupar en un sol edifici de nova planta vestidors, despatxos o  magatzem, entre altres usos. L’actuació també preveu substituir els actuals mòduls provisionals de bar i vestidors per una solució definitiva que garanteixi unes bones condicions de confort i seguretat per als usuaris i usuàries de l’equipament. Aquesta remodelació, que es portarà al ple de juny de 2018, s’iniciarà a principis de 2019 i tindrà una durada de 8 mesos. El cost total de la intervenció ascendeix a 1.498.540 € (IVA inclòs).

L’Ajuntament engegarà després de l’estiu un nou procés participatiu per tal que la ciutadania pugui decidir les obres d’estiu que es faran a la ciutat el 2018. Per quart cop consecutiu, l’Ajuntament posarà en mans de ciutadans i ciutadanes la possibilitat de decidir quines seran les obres de millora en el marc del Pla de millora de l’espai urbà. A partir de la tercera setmana de setembre s’habilitarà la primera part del procés en la qual persones i entitats podran presentar propostes que, un cop validades, s’incorporaran a la fase de votació que s’obrirà a partir del novembre. Els pressupostos participatius es consoliden així a Sant Feliu com una de les eines de democràcia directa per posar sobre la taula fórmules de cogestió i codecisió entre institucions i ciutadania.