449

juliol 2013 | Sant Feliu de Llobregat

Josep M. de Molina, direcció única, per afavorir la mobilitat i el comerç

A finals de juny s’han portat a terme diferents actuacions als carrers de Josep M. de Molina i un tram d’Armenteres, convertint-se en carrer d’una única direcció en sentit Sant Joan Despí. S’han creat noves places d’aparcament i zones de càrrega i descàrrega.

L’accés a la carretera de Laureà Miró es fa actualment des del carrer d’Anselm Clavé, a l’altura del Casal de Joves. Aquests canvis s’han fet amb la intenció de pacificar el trànsit, millorar la seguretat dels vianants i contribuir a la dinamització de l’eix comercial del barri Centre i, especialment, del Mercat Municipal.