449

juliol 2013 | Sant Feliu de Llobregat

l'opinió

Lídia Muñoz Cáceres

Portaveu del Grup Municipal
d’ICV-EUiA-ISF

Lourdes Borrell Moreno
Portaveu del Grup Municipal Socialista

Rosa Maria Martí
Portaveu del Grup Municipal de CiU

Sergio Jiménez Cervera
Portaveu del Grup Municipal del PP

Prioritat del programa electoral assolida: la tarifació social

El curs escolar començarà amb una de les novetats que des d’ICV-EUiA considerem una de les execucions programàtiques més importants d’aquest mandat: la tarifació social. En poc més d’un curs escolar hem aconseguit donar forma a allò que per a nosaltres és una prioritat cabdal: afavorir que els equipaments municipals siguin accessibles per a tothom.

Potser sembla que aquest fet tingui una transcendència petita en el decurs vital de la nostra ciutat i, ara per ara, la implantació dels preus públics segons renda només s’ha materialitzat a les tarifes de les escoles bressol municipals. Però hem de posar en valor aquest pas, ja que el que hem aconseguit és que famílies que mai s’haguessin plantejat dur els seus infants a l’escola 0-3, aquest any ho han fet, més enllà de quina sigui la seva situació econòmica i sense haver de passar per serveis socials.

Què hem fet? Ara mateix tenim les tarifes d’escola bressol més flexibles de tot Catalunya (de 32 a 195 euros segons la renda, l’any passat eren 160 euros per a tothom). Hem dignificat l’accés a l’escola bressol, trencant la lògica paternalista de les beques, i fent que les famílies paguin d’acord amb els seus ingressos.

Aquesta iniciativa va ser aprovada inicialment pel Ple municipal en el mes de maig passat, amb l’únic vot en contra del PSC, esgrimint arguments insubstancials que esperem que siguin redreçats amb l’aprovació definitiva. Votar en contra d’alguna cosa, vol dir estar en contra d’allò que es vota, més enllà de presentar o no al·legacions. Com ja va fer el PSC quan va votar en contra de l’exempció de les plusvàlues a les famílies que són desnonades, esperem que puguin esmenar els seus errors abans que sigui massa tard. Ens trobaran al mateix costat, sempre que l’objectiu sigui treballar per la igualtat d’oportunitats i la millora de l’equitat a la nostra ciutat.

http://iniciativa.cat/santfeliullobregat

No al cop de tarifa a les escoles bressol

El PSC ja va votar el curs passat en contra de l’increment de les tarifes de les escoles bressol perquè suposaven un increment del 14% (dels 140 € al 160 €). Si com diuen volien apujar les taxes i els preus públics un 5% anual, amb l’increment de l’any passat ja van esgotar les previsions de tota la legislatura.

En el Ple de maig de 2013, el PSC va tornar a votar en contra del cop de tarifa que vol imposar l’Equip de Govern, amb l’inestimable suport del PP.

La proposta de la coalició d’ICV i la dreta nacionalista de CiU, que presideix el Sr. Jordi San José, consisteix a fer pagar als pares i les mares que porten els seus fills i filles a les escoles bressol les retallades del  Govern de CiU. Per això han decidit que més de la meitat dels pares i mares paguin aquest any 195 € al mes, és a dir, quasi un 40% més que fa dos cursos. I que un 13% més dels pares i mares paguin 176 € al mes, fet que suposa un 25% més que fa dos anys.

Però qui són aquestes famílies? Són els “potentats” de Sant Feliu? No, són aquelles parelles que, per exemple, tenen un fill i les seves nòmines brutes mensuals superen els 2.612 € i els 2.242 €, respectivament.

Per amagar aquesta brutal pujada, intenten vestir-la de tarifació social, d’escalonat progressiu, però també en això amaguen la veritat sota un joc de paraules.

Fins ara les famílies amb menys ingressos pagaven 32 €, ara una família de tres membres que tingui una nòmina bruta de 748 € mensuals haurà de pagar 60 €, és a dir, un 87’5% més.

Com ja ens té acostumats, des de la seva actitud tancada, sense donar informació, sense afavorir el debat, sense buscar el consens amb qui com el PSC defensem i apliquem la tarifació social, ha pretès imposar un trágala perquè legitimessin el brutal cop de tarifa a les escoles bressol.

El PSC allà on tenim la responsabilitat de governar apliquem tarifacions socials, i polítiques socials, però amb preus base més socials (Esplugues 114 €, Sant Just 159 €, Sant Joan 164 €),  per això creiem que l’actitud del Sr. Alcalde no passa de ser un groller intent de presentar-nos com a oposats a les tarifacions socials, quan a l’únic que ens oposem és a la brutal agressió als pares i mares de les escoles bressol que suposen aquests increments. Una agressió de la qual es vanta, per haver aconseguit el suport de les dretes espanyoles i catalana i que seguirà castigant la majoria de la ciutadania amb les seves pujades de taxes i preus públics.

El PSC plantejarà una proposta constructiva de tarifes socials -mitjançant al·legacions a l’acord-, demostrant així que un altre tipus de tarifació social és possible. Una que suposi contenir els preus i repartir d’una manera més justa i progressiva una part del cost de les escoles bressol entre les famílies, atenent les seves possibilitats reals.

http://stfeliull.socialistes.cat/

Mig mandat

Ha passat la meitat del mandat 2011-2015 i volem fer balanç d’aquests dos primers anys. Governar en aquests moments no és gens fàcil. Per diversos motius: al principi, per un pacte que alguns no van entendre CiU-ICV, també per la difícil situació econòmica general que estem vivint, i per la desafecció i desconfiança de la ciutadania respecte de la política i dels polítics.

Però n’estem satisfets. El nostre full de ruta marcat, primer pel nostre programa electoral i després pel Pla d’Actuació del Mandat, l’estem complint fil per randa.

Com ja saben, CiU som responsables, amb el Manel Carrion al capdavant, de l’àrea econòmica de l’Ajuntament. El més important que s’ha fet en aquesta àrea és un pla de sanejament que s’està aplicant acuradament. De l’1,6 M d’euros previstos d’eixugar abans d’acabar el mandat, ja n’hem eixugat 1 M. S’ha aconseguit rebaixar el nivell d’endeutament, un 25% respecte de la legislatura passada. Ara estem a un 45% d’endeutament quan el màxim permès per la llei és d’un 75%. També s’han abaixat els terminis de pagament als proveïdors, de 140 dies a 80 dies, i continuem abaixant-lo fins a arribar als 30 dies que marca la llei.

L’altra àrea de la qual som responsables CiU, amb mi mateixa al capdavant, és la d’atenció a les persones. Malgrat les dificultats econòmiques s’han pogut mantenir les aportacions a les entitats de Sant Feliu, que tan bona feina fan per mantenir la cohesió social de la ciutadania. S’ha augmentat la partida de serveis socials per atendre els més necessitats. S’ha introduït el copagament amb tarifació social: de l’atenció domiciliària i de la teleassistència, amb la voluntat d’aproximar-nos més al que entenem com a justícia social.

Sabem que tota decisió comporta el risc que hi hagi gent que no la comparteixi, però treballem amb la tranquil·litat de saber que actuem fidels a la nostra ideologia i al sentit comú. Que els diners públics han de revertir en necessitats públiques per un millor benestar de tots els santfeliuencs i santfeliuenques. Per això des de CiU treballem ferm, també, pels nostres objectius nacionals.

http://www.ciu.cat/

Ha llegado la hora del sacrificio de los políticos en un esfuerzo inédito en nuestra democracia y en toda Europa

La reforma de las administraciones públicas permitirá un ahorro de al menos 37.500 M€ en la legislatura. El objetivo es construir entre todos una administración más sólida, eficiente y cercana al servicio de todos los ciudadanos. Todas las administraciones trabajarán bajo los principios de transparencia y sostenibilidad financiera:

- Racionalización del sector público, eliminando duplicidades: la creación y mantenimiento de empresas y fundaciones públicas deberá estar plenamente justificada. Se sabrá quién hace qué y con qué medios y 57 organismos estatales se suprimirán, fusionarán o compartirán medios.

- Coordinación entre administraciones: el objetivo es compartir medios, información y equipos, potenciando programas y planes conjuntos.

- Centralización de servicios: la reforma propone la asunción de funciones de organismos autonómicos por los entes estatales, como Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Instituto Geográfico Nacional o Agencia Estatal de Meteorología, entre otros.

- La eficiencia se convertirá en el principio rector de la gestión del sector público.

- Control exhaustivo del gasto de los recursos públicos: los gastos en bienes y servicios se estimarán en función de las necesidades reales de la Administración.

- Gestión de servicios comunes: se potenciará que la Administración contrate servicios, como medios informáticos o inmuebles, conjuntamente para ahorrar.

- Auditoría de productividad y eficiencia: se iniciarán métodos de evaluación de la actividad del conjunto de las entidades públicas adaptados a sus características, para medir su eficiencia y proponer mejoras.

- La Administración estará al servicio de los ciudadanos y empresas y será un activo que contribuya al progreso social y a la competitividad.

- Simplificación: se simplificará el ordenamiento jurídico con grandes proyectos de codificación del Derecho, garantizando la seguridad jurídica.

- Agilidad: los procesos administrativos serán más ágiles y sencillos, por ejemplo los aduaneros, con una ventanilla única para el comercio exterior.

- Modernización: los ciudadanos podrán relacionarse con la Administración a través de Internet, en la mayoría de trámites como la factura electrónica.

En el Partido Popular trabajamos cada día y con todas nuestras fuerzas para salir de esta situación en la cual nos dejó el PSOE, aún sabiendo que nuestras medidas no son populares pero sí sabiendo que gracias a ellas saldremos de esta situación en la que nos encontramos.

www.ppsantfeliudellobregat.blogspot.com.es/