449

juliol 2013 | Sant Feliu de Llobregat

Jordi San José | L'alcalde

Durant l’estiu, tots els infants i tota la ciutadania han de poder gaudir en igualtat d’oportunitats dels recursos que la ciutat ofereix.

 

Un estiu efectivament per a tothom

 

Quan acaba el curs escolar, moltes famílies es plantegen com atendre els seus fills de manera adequada en les seves merescudes vacances. De manera similar, l’Ajuntament es planteja com fer possible que, durant els mesos de juliol i agost, tots els infants i, en general, tota la ciutadania, puguin gaudir en igualtat d’oportunitats dels recursos que la ciutat ofereix.

 

Aquest any 2013, Sant Feliu disposarà de diverses novetats. Entre les més importants, els patis oberts, els nous horaris i preus de la Piscina de l’Escorxador, l’ampliació de l’oferta de casals i campus d’estiu i una política més àmplia d’ajuts per a les activitats d’estiu.

 

Patis oberts. De manera inicial, els patis de les escoles Gaudí, Espriu i Monmany estaran oberts tots els dies de vacances, en horari de matí i tarda. Un cop acabi l’estiu, continuaran oberts en caps de setmana i vacances. Es tracta d’aprofitar un espai públic perquè els nois i noies hi puguin jugar sense les limitacions que imposa la presència de ciutadans i ciutadanes de totes les edats a les places dels nostres barris. Que hi xutin fort, que hi corrin i juguin sense interferir amb ningú: s’ho han guanyat!

 

Piscina de l’Escorxador. Enguany, l’horari s’allarga fins a les vuit del vespre, una de les peticions reiterades del nostre Consell d’Infants i de molts joves de Sant Feliu. A més, hem establert una tarifa reduïda de 6 a 8 del vespre. L’any que ve, més novetats: remodelació de la piscina i nous horaris i preus, que permetran ampliar-ne l’ús i la funció social. En el Complex Municipal de Piscines, a més, unes 250 persones podran gaudir de l’oferta per a persones en atur.

 

Casals i campus d’estiu. Gairebé 600 infants i adolescents prenen part en activitats esportives: la meitat, al Complex de Piscines; l’altra meitat, en els campus de la Penya Recreativa, el Santfeliuenc FC-CFA, el Bàsquet Santfeliuenc, la Rítmica Sant Feliu i l’Handbol Sant Llorenç. Gairebé 600 infants i adolescents més participen en els casals de Diversitat Lúdica, Esplai Sant Feliu, l’escola Martí i Pol, el Centre Parroquial i l’Ateneu. Aprofito per agrair la seva tasca a tots els esplais, clubs i associacions que ho fan possible.

 

Ajuts. Se n’ha incrementat l’import i els conceptes, per facilitar les polítiques d’equitat. Sóc conscient, però, que l’estiu continua essent un espai de desigualtat d’oportunitats, que caldrà seguir analitzant i reduint any rere any.

 

En resum: novetats que crec que són importants i que caldrà anar ampliant i millorant cada any, ates que cada cop més gent es queda a l’estiu a Sant Feliu. Molt bones vacances i molt bona Festa Major de Sant Llorenç!

 

Cuando termina el curso escolar, muchas familias se plantean cómo atender a sus hijos e hijas de manera adecuada en sus merecidas vacaciones. De manera similar, el Ayuntamiento se plantea cómo hacer posible que, durante los meses de julio y agosto, todos los niños y niñas y, en general, toda la ciudadanía, puedan disfrutar en igualdad de oportunidades de los recursos que ofrece la ciudad.

Este año 2013, Sant Feliu tendrá varias novedades. Entre las más importantes, los patios abiertos, los nuevos horarios y precios de la Piscina de l’Escorxador, la ampliación de la oferta de casales y campus de verano y una política más amplia de ayudas para las actividades de verano.

Patios abiertos. De manera inicial, los patios de las escuelas Gaudí, Espriu y Monmany estarán abiertos todos los días de vacaciones, en horario de mañana y tarde. Cuando termine el verano, continuarán abiertos los fines de semana y en vacaciones. Se trata de aprovechar un espacio público para que los chicos y chicas puedan jugar sin las limitaciones que impone la presencia de ciudadanos y ciudadanas de todas las edades en las plazas de nuestros barrios. Que chuten fuerte, que corran y jueguen sin molestar a nadie: ¡se lo han ganado!

Piscina del Escorxador. Este año, el horario se alarga hasta las 8 de la tarde, una de las peticiones reiteradas de nuestro Consell d’Infants y de muchos jóvenes de Sant Feliu. Además, hemos establecido una tarifa reducida de 6 a 8 de la tarde. El año que viene, más novedades: remodelación de la piscina y nuevos horarios y precios, que permitirán ampliar el uso y su función social. En el Complex Municipal de Piscines, además, unas 250 personas podrán disfrutar de la oferta para personas en paro.

Casales y campus de verano. Casi 600 niños, niñas y adolescentes toman parte en actividades deportivas: la mitad, en el Complex de Piscines; la otra mitad, en los campus de la Peña Recreativa, el Santfeliuenc FC-CFA, el Bàsquet Santfeliuenc, el Club Rítmica Sant Feliu y el Club de Handbol Sant Llorenç. Casi 600 niños, niñas y adolescentes más participan en los casales de Diversitat Lúdica, Esplai Sant Feliu, la escuela Martí i Pol, el Centro Parroquial y el Ateneu. Aprovecho para agradecer su tarea a todos los esplais, clubes y asociaciones que lo hacen posible.

Ayudas. Se ha incrementado su importe y los conceptos, para facilitar las políticas de equidad. Pero soy consciente de que el verano continua siendo un espacio de desigualdad de oportunidades que se tendrá que seguir analizando y reduciendo año tras año.

En resumen: novedades que creo que son importantes y que habrá que ir ampliando y mejorando cada año, dado que cada vez ahi más gente que se queda en Sant Feliu en verano. Muy buenas vacaciones y muy buena Fiesta Mayor de Sant Llorenç!