449

juliol 2013 | Sant Feliu de Llobregat

Millores a l’espai públic a tota la ciutat

Durant els mesos d’estiu s’iniciaran les obres de millora incloses en el Programa anual de manteniment i millora de l’espai públic definit per l’Ajuntament amb els objectius de millorar l’accessibilitat i mobilitat en la via pública, suprimir barreres arquitectòniques i renovar els paviments. Durant vuit setmanes s’actuarà en diferents espais repartits pels diferents barris de la ciutat. Es tracta de petites actuacions que en conjunt suposaran una inversió d’uns 295.000 euros i que contribuiran a millorar els desplaçaments en el dia a dia de vianants i vehicles.

Al marge de les actuacions incloses en el Programa anual de manteniment i millora de l’espai públic, fins al desembre s’executaran diverses obres menors de manteniment de la ciutat a càrrec de les persones contractades en el marc del Pla d’ocupació. Són una desena d’actuacions consistents en la supressió de barreres arquitectòniques i l’arranjament de voreres i pintura de vials i mobiliari urbà.

 

9 Pg. Pins - c/ Pere Álvarez: es construeix un pas de vianants adaptat en la confluència dels dos carrers i s’habilita un altre pas per a bicicletes, que creuarà fins la vorera del carrer de Miquel Coll i Alentorn. Se suprimeix el pas de vianants que hi ha entre el passeig dels Pins i el carrer de Miquel Coll i Alentorn.

10 C/ Ventura i Gassol: es renova el paviment de tot el carrer i s’adapta el pas de vianants. A més, s’habilita un nou pas de vianants adaptat a l’altura de Verge de la Salut.

11 Aparcament al costat de la zona de lleure de la riera de la Salut: es fa l’arranjament del terra de l’aparcament.

Actuacions fins a finals d’any

 Supressió de barreres arquitectòniques i arranjament de voreres:

• Pl. Ferrer i Guàrdia - c/ Mas Lluí

• C/ Sant Josep (entre pàrquing de la Xemeneia i prolongació de C/ Falguera)

• C/ Joan Antoni Samaranch (entre c/ Jaume Ribas i c/ Pla)

• C/ Jaume Ribas (entre c/ Samaranch i c/ Rupert Lladó)

• C/ Carles Buïgas (parc d’Europa)

• C/ Frederica Montseny (parc d’Europa)

• Accés al parc del Llobregat (c/ Sant Josep)

• C/ Constitució (davant del parc Nadal)

• Pg. Nadal - pl. Estació

• Túnel de Verge de Montserrat

• Ctra. Sànson (davant l’Aula Sant Feliu)

Actuacions durant l’estiu

1 C/ Verge de Montserrat - pg. Bertrand: nou pas de vianants a peu pla perquè sigui accessible per a les persones amb mobilitat reduïda.

2 Túnel subterrani de la plaça de l’Estació: es dibuixa un mural en el pas soterrani que connecta la plaça de l’Estació amb el carrer dels Germans Carreras. Anirà a càrrec del grup Kaligrafics.

3 C/ Joan Batllori - c/ Eugeni d’Ors: els tres passos de vianants de la cruïlla s’adapten per a persones amb mobilitat reduïda. Alhora s’amplia la vorera  de Joan Batllori on hi ha la parada de l’autobús.

4 C/ Jacint Verdaguer - av. Montejurra-Laureà Miró: es renova l’asfalt de tot Jacint Verdaguer. A més s’arranja el paviment de diversos punts de Montejurra i de Laureà Miró fins al passatge de Solà i Sert.

5 C/ Girona - c/ Ramon Ribas: se suprimeixen les barreres arquitectòniques de la zona que connecten els dos carrers i al mateix temps s’amplia la cantonada de la vorera de Girona per millorar la visibilitat i la seguretat dels vianants.

6 C/ Girona - c/ Marquès de Monistrol-Verge del Pilar: s’ordena l’aparcament de la cruïlla, es crea una zona de càrrega i descàrrega i una altra d’aparcament per a motos. Alhora se suprimeixen les barreres arquitectòniques dels passos de vianants.

7 Barri de les Grases: es fan diverses actuacions de manteniment (reposició de bancs, fanals, voreres, etc.).

8 Lateral del passeig dels Pins: es renova completament el paviment del lateral, entre Pere Álvarez i Constitució, convertint-se en una plataforma única, amb prioritat per als vianants. Alhora es crea un carril bici, que dóna continuïtat al que s’ha construït recentment a Can Calders/la Salut.