449

juliol 2013 | Sant Feliu de Llobregat

Tarifació social a les escoles bressol: preus segons la renda i a l’abast de tothom

L’Ajuntament aplicarà a partir del proper curs 2013-2014 criteris d’equitat i tarifació social als preus públics de les quatre escoles bressol municipals. L’Equip de Govern (ICV-EUiA-ISF i CiU) reivindica així la funció social dels equipaments i inicia un camí que s’anirà estenent a d’altres serveis perquè siguin accessibles per a tothom en igualtat de condicions i alhora siguin sostenibles econòmicament. La mesura es va aprovar en el ple de maig amb el vot favorable de totes les forces polítiques, a excepció del PSC, que va votar en contra.

El nou model pretén garantir el dret de tots els infants a accedir tant al servei bàsic d’educació com al de menjador. Per aquest motiu, les quotes s’han establert basant-se en el nivell de renda i en el nombre total de membres del nucli familiar.

L’Ajuntament ha determinat fins a set quotes diferents pel servei bàsic d’educació que oscil·len entre els 32 € i els 195 € mensuals. Pel que fa als preus del servei de menjador, s’han definit quatre quotes per al servei fix que van des dels 3,50 € fins als 7,50 € diaris.

Per determinar la capacitat econòmica de cada nucli familiar, l’Ajuntament demanarà a les persones sol·licitants de plaça les dades de la declaració de renda del darrer any dels membres del nucli familiar. Si la situació econòmica del nucli familiar varia durant el curs, es podrà revisar la quota fixada.

Les quotes tindran un increment del 10% per a les persones no residents a Sant Feliu.

 

Els ingressos de les unitats familiars que determinen les quotes a abonar s’han establert tenint en compte l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). Així, el primer tram d’ingressos es correspon amb la quantitat de l’IRSC; el segon tram equival a 1,5 vegades l’IRSC; el tercer tram equival a 2 vegades l’IRSC i així successivament.

Matrícula oberta a l’Escola Municipal de Música

L’Escola Municipal de Música, que està ubicada al Palau Falguera, manté la matrícula oberta per al proper curs 2013-2014 en diferents nivells de l’ensenyament musical. Un any més, la demanda de places a l’escola, que ofereix classes a infants a partir dels 3 anys, segueix en augment. Tot i que el període d’inscripcions al centre va finalitzar a finals de maig, l’escola manté la matrícula oberta i té disponibles places en diferents grups.