449

juliol 2013 | Sant Feliu de Llobregat

L’Ajuntament contracta 29 persones aturades a través d’un pla d’ocupació

L’Ajuntament ha contractat 29 persones a través d’un nou Pla local de suport a les polítiques socials perquè facin tasques de manteniment de la ciutat i d’edificis públics, així com de suport en serveis adreçats a la ciutadania. Els contractes, que es van iniciar el 17 de juny, tenen diferents durades que oscil·len entre els 6 i els 12 mesos.

El pla d’ocupació, finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (257.670 €) i l’Ajuntament de Sant Feliu (78.672 €), té el doble objectiu de promoure la contractació de persones que es troben en una situació sociolaboral especialment difícil i, alhora, realitzar tasques en obres i serveis d’interès per al municipi. Així, s’han contractat tant persones que exerceixen d’auxiliars administratius, com persones que fan feines de jardineria, pintura o manobre.

L’aportació econòmica de l’Ajuntament per poder fer les contractacions s’ha obtingut a partir dels descomptes efectuats als treballadors i treballadores municipals en concepte de la darrera vaga general, així com els aplicats als càrrecs electes per la renúncia a la paga extraordinària de Nadal.

Els departaments de Promoció Econòmica, Recursos Humans i Serveis Socials de l’Ajuntament, junt amb els sindicats van dur a terme els processos de selecció contactant amb les persones aturades inscrites a la borsa de treball que tenien els perfils sol·licitats. Els criteris de selecció utilitzats van ser aprovats amb els representants sindicals dins de la Comissió de Formació i Selecció. Per establir els barems de la situació sociolaboral de les persones candidates s’ha tingut en compte

la situació laboral dels membres de la família, els ingressos familiars, el temps que feia que no es treballava, els menors a càrrec, així com l’edat dels participants o la situació de l’habitatge de residència. Un altre criteri que s’ha valorat ha estat si el candidat o candidata o algun membre de la unitat familiar pateix alguna discapacitat.

Més de 300 persones participen en les accions formatives de “Fem barri”


de 300 persones han participat en les accions d’orientació i ocupació impulsades des del Projecte d’intervenció integral dels barris de Can Calders i la Salut. En concret, s’han fet cursos de formació ocupacional, tutories, entrevistes personalitzades i accions diverses encaminades a la recerca de feina. De les 300 persones participants, més de 50 han aconseguit trobar una feina, dada que suposa que 1 de cada 6 participants s’ha incorporat al mercat laboral.

El Ple aprova una moció sobre l’IBI

El ple municipal de juny va aprovar per unanimitat una moció sobre l’Impost de Béns Immobles (IBI). La proposta va sorgir de la Comissió Ciutadana per a la Congelació de l’IBI, i va ser presentada al ple pels grups municipals del PSC i PP. L’alcalde de Sant Feliu, Jordi San José, va anunciar que si es produeix superàvit es dedicarà a la creació de plans d’ocupació.

D’altra banda, l’Ajuntament ha sol·licitat al Ministeri d’Hisenda l’actualització dels valors cadastrals dels immobles per a l’any 2014, amb l’objectiu d’ajustar-los al 50% del valor del mercat. De moment però el Govern estatal no s’ha pronunciat sobre el tema.