Web de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 
SANT FELIU DE LLOBREGAT - DISTRICTE 3
(26/10/2021)
Obrir també el districte: 1 2 3 4 5 6 7 Total

ESCOLLIR DATA:

de  de 
INDICADORS DEMOGRÀFICS BÀSICS:
Piràmide d'edats Mapa de districtes
POBLACIÓ
Homes
Dones
Total
%H
%D
%T
Menors de 15 anys
673
679
1352
7,10
7,16
14,26
Entre 15 a 64 anys
2975
3079
6054
31,39
32,49
63,87
Majors de 64 anys
881
1191
2072
9,30
12,57
21,86
Població total
4529
4949
9478
47,78
52,22
100 
Veure indicadors demogràfics bàsics del distrcite 2
DISTRICTE 1 Zona compresa entre la via del tren i la carretera de Laureà Miró: barris del Centre o Can Nadal, Can Llobera i Can Maginàs.
DISTRICTE 2 Zona de la carretera de Laureà Miró fins el riu Llobregat: barris de Falguera i Centre o Can Nadal.
DISTRICTE 3 Barri de Roses-Castellbell.
DISTRICTE 4 Barri de Can Calders, llevat d'una zona que està en el districte 5
DISTRICTE 5 Carrers de Can Calders i de Santa Creu.
DISTRICTE 6 Barris de la Salut i de Les Grases.
DISTRICTE 7 Barri del Mas Lluí
Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 2 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 2 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 2 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 1 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 5 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 3 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 3 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 7 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 6 eure indicadors demogràfics bàsics del districte 4 eure indicadors demogràfics bàsics del districte 4 eure indicadors demogràfics bàsics del districte 4 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 7 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 7
EDATS MITJANES
Homes
Dones
Total
Edat mitjana < 15 anys
7,58
7,71
7,65
Edat mitjana de 15 a 64 anys
41,36
42,15
41,76
Edat mitjana > 64 anys
76,11
76,68
76,44
Edat mitjana total
43,10
45,74
44,48
Indicadors específics de població
Relació de masculinitat (1)
0,92
Índex d'envelliment (2)
1,53
Índex de sobreenvelliment (3)
0,15
Relació de dependència (4)
0,57
   
   
(1) Població masculina / Població femenina
(2) Població > 64 anys / Població < 15 anys
(3) Població > 84 / Població > 64 anys
(4) Suma (Població > 64 + Població < 15) / Població de 15 a 64 anys

 

 

 

Plaça de la Vila, 1 - 08980 - Sant Feliu de Llobregat ajuntament@santfeliu.cat Facebook de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat Twitter de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat Canal Youtube de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat Google