Web de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 
SANT FELIU DE LLOBREGAT - DISTRICTE 1
(28/09/2021)
Obrir també el districte: 1 2 3 4 5 6 7 Total

ESCOLLIR DATA:

de  de 
INDICADORS DEMOGRÀFICS BÀSICS:
Piràmide d'edats Mapa de districtes
POBLACIÓ
Homes
Dones
Total
%H
%D
%T
Menors de 15 anys
990
956
1946
8,19
7,91
16,10
Entre 15 a 64 anys
3872
3950
7822
32,03
32,67
64,70
Majors de 64 anys
985
1336
2321
8,15
11,05
19,20
Població total
5847
6242
12089
48,37
51,63
100 
EDATS MITJANES
Homes
Dones
Total
Edat mitjana < 15 anys
7,79
7,51
7,65
Edat mitjana de 15 a 64 anys
41,42
41,84
41,63
Edat mitjana > 64 anys
75,38
77,13
76,39
Edat mitjana total
41,45
44,13
42,83
Indicadors específics de població
Relació de masculinitat (1)
0,94
Índex d'envelliment (2)
1,19
Índex de sobreenvelliment (3)
0,19
Relació de dependència (4)
0,55
(1) Població masculina / Població femenina
(2) Població > 64 anys / Població < 15 anys
(3) Població > 84 / Població > 64 anys
(4) Suma (Població > 64 + Població < 15) / Població de 15 a 64 anys
 
Botó esquerre del ratolí: ampliar piràmide.
 
Botó dret del ratolí: reduïr piràmide.
 

 

Plaça de la Vila, 1 - 08980 - Sant Feliu de Llobregat ajuntament@santfeliu.cat Comptes corporatius de Facebook de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat Comptes corporatius de Twitter de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat Blocs corporatius de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat Canals YouTube de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat