Web de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 
SANT FELIU DE LLOBREGAT - DISTRICTE 6
(28/09/2021)
Obrir també el districte: 1 2 3 4 5 6 7 Total

ESCOLLIR DATA:

de  de 
INDICADORS DEMOGRÀFICS BÀSICS:
Piràmide d'edats Mapa de districtes
POBLACIÓ
Homes
Dones
Total
%H
%D
%T
Menors de 15 anys
82
79
161
6,06
5,83
11,89
Entre 15 a 64 anys
532
548
1080
39,29
40,47
79,76
Majors de 64 anys
61
52
113
4,51
3,84
8,35
Població total
675
679
1354
49,85
50,15
100 
EDATS MITJANES
Homes
Dones
Total
Edat mitjana < 15 anys
10,09
8,68
9,39
Edat mitjana de 15 a 64 anys
40,89
42,28
41,59
Edat mitjana > 64 anys
71,52
73,69
72,52
Edat mitjana total
39,91
40,77
40,34
Indicadors específics de població
Relació de masculinitat (1)
0,99
Índex d'envelliment (2)
0,70
Índex de sobreenvelliment (3)
0,08
Relació de dependència (4)
0,25
(1) Població masculina / Població femenina
(2) Població > 64 anys / Població < 15 anys
(3) Població > 84 / Població > 64 anys
(4) Suma (Població > 64 + Població < 15) / Població de 15 a 64 anys
 
Botó esquerre del ratolí: ampliar piràmide.
 
Botó dret del ratolí: reduïr piràmide.
 

 

Plaça de la Vila, 1 - 08980 - Sant Feliu de Llobregat ajuntament@santfeliu.cat Comptes corporatius de Facebook de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat Comptes corporatius de Twitter de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat Blocs corporatius de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat Canals YouTube de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat