Web de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 
SANT FELIU DE LLOBREGAT - DISTRICTE 3
(28/09/2021)
Obrir també el districte: 1 2 3 4 5 6 7 Total

ESCOLLIR DATA:

de  de 
INDICADORS DEMOGRÀFICS BÀSICS:
Piràmide d'edats Mapa de districtes
POBLACIÓ
Homes
Dones
Total
%H
%D
%T
Menors de 15 anys
674
674
1348
7,12
7,12
14,24
Entre 15 a 64 anys
2973
3070
6043
31,41
32,44
63,85
Majors de 64 anys
885
1188
2073
9,35
12,55
21,90
Població total
4532
4932
9464
47,89
52,11
100 
EDATS MITJANES
Homes
Dones
Total
Edat mitjana < 15 anys
7,54
7,70
7,62
Edat mitjana de 15 a 64 anys
41,34
42,17
41,76
Edat mitjana > 64 anys
76,14
76,73
76,48
Edat mitjana total
43,11
45,79
44,50
Indicadors específics de població
Relació de masculinitat (1)
0,92
Índex d'envelliment (2)
1,54
Índex de sobreenvelliment (3)
0,15
Relació de dependència (4)
0,57
(1) Població masculina / Població femenina
(2) Població > 64 anys / Població < 15 anys
(3) Població > 84 / Població > 64 anys
(4) Suma (Població > 64 + Població < 15) / Població de 15 a 64 anys
 
Botó esquerre del ratolí: ampliar piràmide.
 
Botó dret del ratolí: reduïr piràmide.
 

 

Plaça de la Vila, 1 - 08980 - Sant Feliu de Llobregat ajuntament@santfeliu.cat Comptes corporatius de Facebook de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat Comptes corporatius de Twitter de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat Blocs corporatius de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat Canals YouTube de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat