475

juliol 2019 | Sant Feliu de Llobregat

Lídia Muñoz, nova alcaldessa

d’un consistori amb majoria de dones