416

juliol 2004 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 

 
La seguretat dels vianants, objectiu del nou Pla de pacificació del trànsit
 


El conjunt de mesures que s'aplicaran durant els tres propers anys als diferents vials de la ciutat configuren el Pla de pacificació del trànsit, un projecte municipal que començarà a transformar els nostres carrers. El Pla de pacificació del trànsit que està elaborant l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat preveu l'execució d'actuacions i adaptacions d'infraestructures a diferents punts conflictius de la xarxa viària de la ciutat amb la finalitat de millorar la seguretat dels vianants i reduir l'impacte negatiu del pas d'automòbils per als ciutadans i ciutadanes.

"El casc urbà de la ciutat", comenta Lluís Carrasco, tècnic municipal de Mobilitat, "estava dissenyat amb una prioritat del trànsit de vehicles per sobre de l'ús dels vianants. Amb aquest Pla tractem d'invertir aquesta prioritat i posar l'accent en les persones mitjançant la pacificació del trànsit de vehicles privats, perquè hi circulin més lentament i es generi una important millora en la qualitat del carrer, no només en seguretat per als vianants, sinó també en reducció de sorolls, accidentalitat, etc.". Les primeres accions d'aquest Pla de pacificació del trànsit aniran adreçades a la construcció de passos elevats i a la nova implantació de semàfors, així com a l'adaptació d'aquests per al col·lectiu d'invidents. A la carretera de Laureà Miró és on es farà una bona part d'aquestes accions, amb la creació de tres nous passos de vianants regulats a les cruïlles dels carrers d'En Serra, Pou de Sant Pere i Torres i Bages. La substitució del pas soterrani de Laureà Miró amb el carrer de l'Hospitalet per un accés a la superfície –un dels punts més demanats per la ciutadania– també serà una de les actuacions previstes en aquesta mateixa fase. En un altre punt especialment sensible i conflictiu per les elevades velocitats de pas de vehicles, el carrer del General Manso, també es preveu que d'una forma imminent s'hi incorporin diverses mesures de pacificació del trànsit, com la construcció de passos elevats.  << anterior