416

juliol 2004 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 

 
Es presenta el Pla de millora dels pipicans 2004
 
Al llarg d'aquest 2004 als pipicans de la ciutat es faran diverses actuacions de reforma i modificacions previstes en el recentment conegut Pla de millora dels pipicans elaborat per l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Entre les principals mesures a aplicar destaca la millora de la senyalització identificadora i de normes d'ús; el condicionament i millora de les infraestructures (papereres, bancs, tanques, expenedors de bosses, etc.); l'augment de les freqüències de neteja i desinfecció, que passa a tenir un interval de dues neteges diàries de la sorra i instal·lacions i l'aplicació d'un procés químic de desinfecció cada 45 dies, així com l'eliminació d'herbes i la plantació d'arbusts al voltant del tancament dels pipicans.  << anterior