455

novembre 2014 | Sant Feliu de Llobregat

Equipaments

Llum verda a l’ampliació i modernització de la Biblioteca Montserrat Roig

Amb la remodelació, la Biblioteca ocuparà completament les quatre plantes de l’edifici.

L’Ajuntament ha aprovat el projecte d’ampliació i reforma de la Biblioteca Montserrat Roig. L’actuació, que permetrà la reorganització dels espais i l’adaptació dels serveis a les noves necessitats tecnològiques i de les persones usuàries, previsiblement s’iniciarà la tardor de 2015. Amb la remodelació de l’equipament es donarà resposta a la manca d’espai de la biblioteca que 21 anys després de la seva obertura ha vist créixer la ciutat i el volum de persones usuàries. La reforma també permetrà millorar l’eficiència de les instal·lacions i, en general, fer-la més atractiva a la ciutadania.

La reforma preveu actuar sobre l’edifici existent i fer una nova distribució dels espais en les quatre plantes de l’equipament. En aquest sentit, la Biblioteca incrementarà la superfície en més de 800 m2 en ocupar la planta del semisoterrani, espai destinat fins ara a l’Arxiu Comarcal, el qual es trasllada al Centre Cívic Mas Lluí.

Les obres, que tindran una durada de 20 mesos, estan pressupostades en 2,5 milions d’euros (IVA inclòs).

Nova planta al porxo actual

La planta inferior, que mantindrà l’accés directe des del parc de la Torre del Roser, veurà ampliada la seva superfície en construir-se en el porxo actual. De fet, sobre l’antic porxo s’habilitarà l’espai dedicat al fons infantil i una zona d’estada per als petits lectors. En aquesta planta també hi haurà una sala d’actes polivalent amb capacitat per a 90 persones i una aula d’estudi dotada amb equipament informàtic, un magatzem i diversos espais per a la gestió de l’equipament. Per tal de donar més llum a la planta, s’obriran noves finestres a la façana del carrer de la Verge de Montserrat.

L’accés principal a la Biblioteca seguirà sent per la plaça de Montserrat Roig. A la zona d’entrada s’ubicarà un taulell d’informació on es farà el préstec de documents. En aquesta planta també hi haurà un ampli espai per a la consulta de diaris i revistes, així com l’àrea dedicada a la música i la imatge i el fons bibliogràfic Montserrat Roig.

Entre les plantes segona i tercera es distribuirà el fons general de la biblioteca, on hi haurà també taulells d’atenció a les persones usuàries i espais habilitats per a l’estudi.

Espais oberts, millor mobilitat i estalvi energètic

El projecte de renovació inclou la construcció de dues noves escales i un ascensor. Així, s’anul·laran les escales i l’ascensor actuals per situar-los en altres zones per aprofitar més els espais i afavorir la mobilitat de les persones. Hi haurà una nova escala central i un ascensor que unirà totes les plantes i una escala d’emergència amb connexió directe al carrer dels Germans Carreres. D’altra banda, es renovarà la coberta de l’edifici i es posarà aïllament tèrmic per a l’estalvi energètic. Alhora, es substituiran tots els vidres de l’equipament per vidres dobles. L’edifici serà plenament accessible a les persones amb mobilitat reduïda i incorporarà mesures d’estalvi energètic amb una il·luminació més eficient i la producció d’aigua calenta amb plaques solars.