el butlleti
 
435
abril 2010
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 

 

La modificació del PGM permetrà preservar el parc de Collserola i reduir el trànsit a les Grases

 


Modificació del PGM


El ple de l'Ajuntament, en reunió celebrada el dimarts 23 de febrer, va aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General Metropolità (PGM) a l'àrea de contacte entre el parc de Collserola i el nucli urbà de Sant Feliu, així com també la resolució de les al•legacions presentades a l'esmentat expedient durant el tràmit d'informació pública, i el conveni urbanístic de la zona afectada. El PSC i CiU van votar-hi a favor, el PP es va abstenir i ERC i ICV-EU van votar-hi en contra.

El document de modificació del PGM aprovat inicialment incorpora tot un seguit de modificacions respecte de l'avanç de planejament que es va aprovar en el ple municipal de febrer de 2006. Les novetats incorporades responen tant a les al•legacions presentades per particulars i entitats, com a les mesures proposades per diferents organismes en els seus informes, així com als requeriments dels serveis tècnics i jurídics de l'Ajuntament.

La modificació s'ha impulsat fonamentalment per quatre motius principals:

• Perquè preveu la creació d'un nou vial que permetrà descongestionar l'actual trànsit de camions del carrer del Comerç i part de la carretera de la Sànson al barri de les Grases, i alhora millorar l'accessibilitat i la connexió amb l'A-2 i la B-23. Amb aquest nou vial (18.000 m2) de nova creació, que substitueix tota la xarxa viària programada actualment (130.000 m2), es donarà solució a les molèsties i problemes que pateixen els veïns de les Grases pel trànsit pesant.

• Un altre dels objectius de la modificació del PGM és permetre la creació de més sòl industrial a la ciutat, que ha anat patint una progressiva pèrdua fruit de la transformació de zones industrialment obsoletes. Així, es preveu la reordenació dels polígons industrials de la Riera de la Salut i del Pla per tal d'unificar tot el sòl industrial de la ciutat en aquests dos polígons.

• Un altre dels aspectes més destacats de la modificació urbanística és la preservació del parc de Collserola amb la transformació de 29,5 hectàrees actualment classificades com a sòl urbà no programat (és a dir, amb possibilitat de desenvolupar-se com a residencials) que passaran a ser zona verda.

• També es preveu la creació de nous habitatges protegits que possibilitin l'accés a un habitatge digne a la ciutadania de Sant Feliu. Les vivendes de protecció seran aproximadament un 40% del nou sostre residencial que es programa.


  << anterior