428

gener 2007 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 


 
L'opinió
 

Serveis educatius en perill
Àngel Merino i Benito

Portaveu del Grup Municipal ICV-EA

Fa pocs dies, l'alcalde –Sr. Vázquez– anunciava en el Consell Escolar de l'Escola Bressol Patufet, la gestió externa del servei públic educatiu 0-3 anys de Sant Feliu. Una notícia trista i preocupant. Trista, perquè han estat moltes les generacions de ciutadanes i ciutadans que han passat per Fàbregas, Patufet i Tambor, i hi han après a viure activament la ciutat.

Però és, també, una notícia preocupant. En el moment en què tots els municipis estan compromesos a incrementar les places educatives de 0 a 3 anys (30.000 noves places públiques aprovades el 2004 en el Parlament de Catalunya), en el moment en què el Pacte nacional per a l'educació transfereix les competències educatives als ajuntaments en aquesta etapa, en el moment en què es comença a elaborar una nova llei catalana d'educació que donarà més corresponsabilitat als ajuntaments en polítiques educatives, el Sr. Vázquez proposa anar contra corrent i externalitzar el servei de les escoles bressol municipals.

Els serveis públics de qualitat constitueixen la raó de ser de l'organització municipal. Molt més els serveis de proximitat, com els educatius, que són imprescindibles per avançar en l'equitat i la cohesió social. La demanda existent de serveis educatius de 0 a 3 anys tendeix cap a la universalització. Per afavorir-ho, la Generalitat ha incrementat fins a 1.800 D l'aportació per infant i any, un in-crement del 64% en relació amb els governs anteriors de CiU. Per tant, avui no es poden prendre aquestes decisions per motius econòmics.

I ens preocupa que s'ataqui directament un dels serveis que tenien més prestigi dins i fora de Sant Feliu. Les polítiques d'infància de Sant Feliu eren una referència per a molts ajuntaments, i van ser reconegudes per la mateixa Generalitat en concedir-li el primer Premi Catalunya d'Educació (2002). Acabar amb aquesta història és una forma de “desconstruir” ciutat i ciutadania. A l'absència d'un planejament rigorós per a la ciutat, ara hi hem d'afegir el desmantellament de serveis públics.

No és un bon inici per a un any 2007 que, malgrat tot, desitgem ple de satisfaccions personals i familiars a totes les persones que, dia a dia, fan Sant Feliu.2007, el año de Sant Feliu
Ferran Alberdi

Portaveu del Grup Municipal Socialista

¿Y por qué no? 2007 será un año en que veremos plasmadas muchas aspiraciones ciudadanas por las que hemos estado luchando largo tiempo y que ahora evidenciarán, aún más, un cambio a mejor: 2007 será el año en que comenzaremos a disfrutar del nuevo complejo municipal de piscinas, así como de la mejora y construcción de otros equipamientos; tendremos acabado el Tanatorio municipal; buena parte de Laureà Miró convertido en un eje comercial que cruzará otro importante eje cultural, desde el Palau Falguera hasta la Sala Iberia, pasando por CineBaix, Can Ricart, Ateneu, Casino y Centre Parroquial: ¡Qué oportunidad!

2007 será el año en que definiremos de forma participativa cómo se urbanizará el nuevo espacio que surja tras haber soterrado la vía del tren y la plasmación de las ayudas de la Llei de Barris para La Salut/Can Calders. También se producirá el despliegue de los Mossos d'Esquadra en nuestra ciudad y por tanto se producirá una mejora substancial de nuestra seguridad.

Será el año en que conseguiremos disfrutar de un nuevo medio de transporte para Sant Feliu, el Trambaix, y de paso mejorar el acceso urbano desde la puerta de Barcelona, con la misma urbanización del tranvía, con el ya inaugurado vial del Barça, con la urbanización de la Hoescht, en la que además se van a aportar 166 pisos de protección que se suman a los ya sorteados este año en Can Bertrand y un largo etcétera de actuaciones.

En definitiva, mucho trabajo realizado desde 2003 que ha supuesto más de 100 millones de euros en inversión comprometidos para Sant Feliu, por lo que mantenemos el aval de la ilusión en la transformación y el progreso de nuestra ciudad.

A mediados de 2007 también será el momento de decidir, si queremos seguir por la misma senda del cambio que iniciamos en 2003… o si volvemos hacia atrás. Esto será de aquí a unos meses, ahora sólo me queda desearos un feliz 2007, el año de Sant Feliu.


Nou any i final de legislatura
Josep Lluís Fernández Burgui

Portaveu del Grup Municipal de CiU

En primer lloc, desitjar que l'arribada del nou any hagi estat plena de felicitat i il·lusió. Encetem un nou any i l'arribada del 2007 anuncia la fi de l'actual legislatura. Una legislatura que ha estat marcada per l'entrada de Convergència i Unió al govern, assumint la presidència de l'Àrea de Serveis Personals i les regidories d'esports, cultura, joventut, drets civils i participació ciutadana, i per la important transformació que ha sofert Sant Feliu al llarg dels pràcticament ja quatre anys de legislatura.

Des de Convergència i Unió ens sentim força satisfets de la nostra tasca feta al govern de la nostra ciutat. Creiem, sincerament, que hem estat capaços d'aportar l'estil de Convergència i Unió a la política municipal –rigorositat, treball, sentit comú, esforç, diàleg…- i hem donat compliment en un 80% als nostres compromisos electorals. Sense cap mena de dubte, Sant Feliu és, avui per avui, una ciutat més dinàmica, més oberta, amb més empenta i il·lusió que fa quatre anys. En poques paraules, Sant Feliu està més a prop de ser la ciutat de les persones que des de Convergència i Unió ens varem comprometre a fer realitat.

Ens sentim satisfets dels resultats globals de l'obra de govern i, especialment, en els àmbits on Convergència i Unió ha tingut la màxima responsabilitat de govern on s'han produït els canvis més importants. No en va, Sant Feliu s'ha posat al dia en les instal·lacions esportives amb la construcció del nou camp de gespa artificial, al pavelló esportiu escolar Pau Vila, l'adequació del Pavelló Municipal –canvi de graven i sala de musculació...-, propera inauguració del complex de fitness, propera construcció del nou pavelló esportiu a Les Grases i del pavelló esportiu escolar al Col·legi Nadal; en l'àmbit de cultura s'ha produït el trasllat de l'Exposició Nacional de Roses als jardins del Palau Falguera, un major suport a les entitats culturals locals, la creació de nous cicles estables de música i teatre; en l'àmbit de participació ciutadana s'ha creat la figura del síndic de greuges municipal i s'ha remodelat el reglament de participació ciutadana, en l'àmbit d'ensenyament s'han creat una nova escola bressol i una nova escola de primària a Mas Lluí; en l'àmbit de joventut s'ha aprovat el Pla Local de Joventut i s'ha creat la Borsa d'Habitatge Jove. Però les millores també s'han produït en d'altres àmbits com l'inici de la remodelació de la carretera Laureà Miró, la futura arribada del Trambaix a la ciutat, l'augment de la freqüència de pas del bus urbà, la creació de la figura del síndic de greuges municipal i el fet que el soterrament ja sigui realitat.

Som conscients que no tot està fet ni tot ho hem fet bé. Malgrat tot, som del parer que el balanç ens és força positiu i en aquest sentit pensem que Convergència i Unió té molt a aportar en els propers anys assumint de nou responsabilitats en el govern de Sant Feliu de Llobregat.


El vaso está sin duda medio vacío


Luisa Saiz

Portaveu del Grup Municipal del PP

Como todos Uds. habrán vivido en más de una ocasión, cuando alguien quiere defender unos resultados que no son los deseados o los comprometidos, puede recurrir hábilmente a exponer únicamente lo que sí ha conseguido realizar, intentando obviar lo que no se ha acometido. Se trata de mostrar a la gente, al igual que haría el ilusionista, “un vaso medio lleno” en lugar de lo que realmente no es más que “un vaso medio vacío”.

Pues bien, esa va a ser sin duda la táctica que va a utilizar el equipo de gobierno de nuestra ciudad, cuando les presenten a Uds. los resultados de los ya casi 4 años de su gestión municipal. Pero, ¡que no les confundan!, cuando se presentan como proyectos que se están ejecutando, simplemente una serie de proyectos que están todavía en fase de trámites administrativos, (aunque éstos son sin duda pasos imprescindibles), quiere decir simplemente........que la obra que se debía haber hecho ni siquiera se ha empezado. (Y está claro que de toda esta reflexión excluimos las obras del Soterrament).

Y es que pese a la injustificable subida de la Presión Fiscal que, incumpliendo sus promesas, ha aplicado sobre nuestros impuestos municipales este equipo de gobierno, son muchos los compromisos del Plan de Actuación Municipal que se van a quedar sin realizar: control de gasto corriente del Presupuesto Municipal, (uno de cada dos Euros continua siendo gastado en Personal), mejor limpieza y mantenimiento de la vía pública y de las zonas ajardinadas de la ciudad, mejora del servicio de recogida de residuos, aparcamientos públicos soterrados, nuevo Centro Cívico y nueva zona deportiva Mas Lluí, viviendas de alquiler para jóvenes y tuteladas para personas mayores, salas de estudio en los barrios y ampliación del servicio de la biblioteca...y así un largo etc. Ahora bien, si un incumplimiento nos parece especialmente grave es la ruptura de la promesa hecha a los vecinos del barrio de les Grases de que antes de finalizar el año 2004 se les presentaría un proyecto que diera solución alternativa al paso constante de camiones junto a sus casas a través de la c/Comerç.

Naturalmente, ante este panorama, ¿podemos consolarnos con el hecho de que otros mandatos aún fueron peores, porque además de llevarnos a tener un déficit de equipamientos imperdonable en una gran ciudad como la nuestra, nos llevaron a unos índices de endeudamiento inadmisibles?. El Grupo Popular considera que nada justifica los sistemáticos incumplimientos de las promesas electorales.

Ahora son Uds. los que deberán valorar el actual estado de nuestra ciudad.


Nou govern, nous reptes
Carles Soriano

Portaveu del Grup Municipal d'ERC

L'edició de l'Entesa Nacional del Progrés dóna continuïtat a les polítiques endegades el 2003 pel govern catalanista i d'esquerres. Aquest nou govern tindrà el repte de desplegar l'estatut. La presència d'Esquerra al Govern és l'única garantia del màxim d'ambició per a la construcció de l'estat català del benestar.

L'edició d'aquest acord tindrà molta transcendència a Sant Feliu. En primer lloc, haurà de treballar per a l'arribada del metro, reivindicació històrica d'Esquerra.

Som l'únic partit que en tots els debats hem prioritzat molt més el Metro, per davant del Trambaix.

El govern haurà de declarar Collserola parc natural per tenir una major protecció, com a eina per evitar la pressió urbanística.

Haurà de col·laborar amb l'ajuntament en el soterrament de la línies elèctriques del barri de les Grases i de l'Escola Mestral.

També caldrà fer un nou CEIP al Mas Lluí i continuar amb les polítiques, ja començades,de reforç de les aules d'acollida i els plans educatius d'entorn per potenciar el català i la cohesió social, iniciades per Esquerra a la conselleria d'educació.

Una actuació molt important és fer polítiques d'habitatge per a joves. Per Esquerra creiem que avui és la principal necessitat social, ja que no volem que els joves de Sant Feliu hagin de marxar de la ciutat.

Esquerra forma part del govern de la Generalitat i també del Govern municipal, d'aquesta manera i conjuntament amb el grup parlamentari d'Esquerra al congrés dels diputats seguim treballant per a un Sant Feliu millor.
  << anterior