426

juliol 2006 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 


  Sant Feliu aconsegueix 5.400.000 € de la Llei de barris, per a la rehabilitació de Can Calders i la Salut

 

La urbanització de la riera de la Salut com a carrer serà
una de les actuacions que es realitzarà en el marc del pla
d’intervenció integral.
El Projecte d’intervenció integral dels barris de Can Calders i la Salut, elaborat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, ha aconseguit una subvenció de 5.400.000 € en la tercera convocatòria d’ajuts de la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles, impulsat per la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Amb aquesta subvenció, que suposa prop d’un 50% de la inversió prevista en el pla d’intervenció de la zona esmentada, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat impulsarà diverses mesures urbanístiques i de vertebració social a tots dos barris, amb una inversió total de 10.800.00 €. En declaracions a Ràdio Sant Feliu, l’alcalde,
Juan Antonio Vázquez, va valorar el projecte de remodelació urbanística com "la inversió més ambiciosa dels darrers 25 anys per als barris de Can Calders i la Salut, tant pels recursos econòmics destinats com per l’envergadura de les iniciatives a executar".
 

Aquesta era la segona ocasió que el projecte d’intervenció als barris de Can Calders i la Salut es presentava a la convocatòria d’ajuts, després que el 2005 es quedés fora de les subvencions, motiu pel qual s’ha reforçat, al llarg dels últims mesos, el pla inicial, amb la incorporació de nous indicadors socials i demogràfics. El Projecte d’intervenció integral als barris de la Salut i Can Calders es fonamenta en un conjunt d’accions urbanístiques i socioeconòmiques a les àrees esmentades, que tenen el seu objectiu principal en la generació d’un nou espai col·lectiu al voltant de la riera de la Salut, principal element de connexió entre els dos barris. A més, la cohesió social i la dinamització econòmica de tots dos barris també es veuran fomentades per una sèrie d’actuacions, amb els objectius de solucionar la insuficiència i el mal ús dels espaïs públics, la millora de l’accessibilitat interna i el foment de l’ús comercial i artesanal de les plantes baixes, i de donar suport i assessorament a la creació de noves empreses. En aquest sentit, el pla preveu el foment de la zona comercial del carrer de Santa Creu, una de les principals vies del barri de Can Calders. També destaca la creació d’un passeig a la riera de la Salut; la creació d’un centre cívic i d’habitatges tutelats per a gent gran o joves; la remodelació de la xarxa de clavegueram, paviment i mobiliari urbà; l’eliminació de barreres arquitectòniques, i el foment i la creació d’espais verds. Així mateix, també es preveuen diverses convocatòries d’ajuts per a la instal·lació d’ascensors als immobles d’habitatges, i la connexió –una vegada comencin les obres de soterrament de la via del tren– del barri de Can Calders amb el parc Nadal, creant un nou passeig per a la ciutadania.
 

Opinions
       
Com creus que canviarà Can Calders amb la Llei de Barris?
Antonio Santaella
"Creo que es muy positivo para el arrio las ayudas de esta Ley de Barrios, ero creo que también es imprescindible la labor de todos los ciudadanos para mejorar Can Calders. Todos hemos de contribuir, con nuestro civismo, a que este barrio vaya cada vez mejor."
 
Francisca Gil
"Pues esperemos que vaya a mejor, porque el barrio está un poco chungo actualmente.
La recogida de basuras no va muy bien, a veces por la propia gente, que la saca en días que no toca...pero todo lo que sea ayudar al barrio para mejorar, me parece muy bien."."
 

JosÚ Ondo˝o
"Imagino que vendrán grandes mejoras, porque la verdad es que Can Calders está muy deteriorado. Hace cuatro años ya se hablaba de que era muy necesaria una gran inversión en Can Calders, y ahora por fin ha llegado."


  800 noves places d’aparcament per al 2007
 

Can Calders, Roses-Castellbell i el nou barri de Can Bertrand tindran nous aparcaments en els propers mesos. En total, aquests nous equipaments públics tindran una capacitat per a 800 vehicles, i comptaran amb una inversió de quasi 12 milions d’euros. Els tres aparcaments es gestionaran en règim de concessió administrativa, amb un termini màxim d’explotació per part de l’empresa concessionària de cinquanta anys. La construcció d’aquestes tres noves zones d’estacionament forma part del Pla d’aparcaments municipal, elaborat per l’Equip de Govern per tal de pal·liar la mancança de places a la ciutat i planificar l’edificació de nous aparcaments.

Començant pel nou aparcament del barri de Can Calders, aquest estarà ubicat al subsòl del pati de la Fàbrica de les Tovalloles, iniciant així la recuperació de l’emblemàtic edifici de la riera de la Salut. Aquest aparcament soterrat tindrà dues plantes, amb una capacitat per a un mínim de 295 vehicles i un màxim de 352. La inversió d’aquesta nova instal·lació serà de quasi 4 milions d’euros, i es preveu que entri en servei la primera meitat del 2007.

D’altra banda, el nou barri de Can Bertrand també disposarà d‘un aparcament públic. Ubicada tot just enfront de les naus industrials, aquesta instal·lació constarà d’un mínim de 290 places i un màxim de 382, repartides entre les dues plantes que tindrà. Les obres, que es preveu comencin després de l’estiu, finalitzaran la primera meitat del 2007.

Finalment, tal com es va informar en la passada edició d’El Butlletí, el barri de Roses- Castellbell acollirà el tercer dels nous aparcaments, al sector delimitat pels carrers de General Manso, Carles Buïgas, Clementina Arderiu i Joan de Batlle, conegut com Illa Egea. Serà, igual que els dos anteriors, un aparcament amb dues plantes, amb una capacitat per a 140 vehicles.
Les obres es preveu que comencin el setembre d’aquest 2006.


 
Inaugurada l’avinguda del Sol


 

El dia 1 de juny es va inaugurar la nova avinguda del Sol, el primer vial del futur barri de Can Bertrand. L’alcalde, Juan Antonio Vázquez, i el regidor d’Urbanisme, Xavier Alegre, van ser els encarregats d’obrir a la ciutadania aquest nou vial que limita els municipis de Sant Feliu i Sant Joan Despí, en una jornada que es va cloure amb la inauguració de la nova ciutat esportiva del FC Barcelona a Sant Joan Despí, i en la qual també van ser presents aquestes dues autoritats municipals.

Amb gairebé un quilòmetre d’extensió, l’avinguda del Sol es perllonga des del carrer Pla fins a la carretera de Laureà Miró en la intersecció amb Jacint Verdaguer, creant també un nou passeig per a l‘ús de la ciutadania. A més de constituir el límit sud del futur barri de Can Bertrand, que s’urbanitzarà en la franja compresa entre Laureà Miró i l’avinguda del Sol, aquest nou vial també té un efecte molt important en la mobilitat de vehicles del municipi, ja que suposa una circumval·lació al trànsit de la carretera Laureà Miró, connectant els accessos a l’autopista AP-2 i al carrer del Pla amb l’entrada al municipi per l’antiga carretera d’Esplugues. Aquest fet possibilitarà que les obres de remodelació del primer tram de la carretera Laureà Miró, que es preveu que comencin aquest mes de setembre, no ocasionin retencions al transit de vehicles, ja que la circulació es desviarà cap a aquest nou vial.

 
  A l'estiu comença una nova Laureà Miró  
 
Després de la finalització del procés participatiu desenvolupat al llarg de l’any passat, el 10 de maig es va presentar a la ciutadania el pla i el calendari d’obres del procés de remodelació urbanística de la carretera de Laureà Miró. La presentació, que es va fer al Casal Municipal de la Gent Gran amb una bona assistència de ciutadans i ciutadanes, així com de representats d’entitats i associacions locals, va anar a càrrec de l’equip tècnic encarregat de l’elaboració del projecte i d’una representació de l’equip de govern municipal encapçalada per l’alcalde, Juan Antonio Vázquez, que va destacar "la gran importància d’aquesta reforma, la qual permetrà recuperar plenament per a l’ús de la ciutadania, un dels carrers més emblemàtics de la ciutat".
La remodelació de la carretera Laureà Miró tindrà tres fases d’execució, per tal de no ocasionar els problemes en el trànsit i en la mobilitat els vianants que es produirien si es tanqués tota la carretera per reformar-la. Amb una inversió total de 2.400.000 €, la primera fase de la remodelació de l’antiga carretera N-II comprèn el tram que va des de Josep M. de Molina fins al carrer de Carcereny i Tristany. Les obres, que es preveu que comencin aquest estiu, tindran una duració estimada de vuit mesos, i inclouen diverses actuacions, tant en el paviment i voreres, mobiliari urbà i arbrat, com en el clavegueram, enllumenat i altres infraestructures públiques.

Com a element central d’aquesta remodelació, el carretera Laureà Miró ampliarà les voreres actuals fins a arribar, en alguns trams, als 9 metres d’amplada, per tal de recuperar la prioritat d’aquest vial per a ús ciutadà, en comptes de la seva orientació actual preferencial al trànsit de vehicles. Les voreres, que també incorporaran nou mobiliari urbà i arbrat (plataners), tindran també zones reservades per a l’estacionament de vehicles repartides al llarg de tota la carretera, per tal de facilitar les parades dels automòbils que es desplacin als comerços de la zona. La mobilitat de les voreres també es veurà millorada, mitjançant la reubicació de les marquesines d’autobusos i mobiliari urbà, així com amb el soterrament dels contenidors de recollida de residus i les línies elèctriques.

Amb relació a la calçada, es reduirà el nombre de carrils per a vehicles, que passarà dels tres o quatre actuals, en funció del tram, a només dos, un per a cada sentit. Així mateix, també es preveu la incorporació de reductors de velocitat i passos de vianants de ressalt per millorar la convivència entre vehicles i persones, i de paviment sonoreductor per tal de minimitzar el soroll del trànsit.

  Aquest estiu la ciutat millora
 
Aquest estiu Sant Feliu de Llobregat no tancarà per vacances. Aprofitant el període estival, el departament municipal d’Urbanisme té previstes més d’una quinzena d’obres a diferents punts de la ciutat. Aquestes actuacions, adreçades a millorar la convivència entre el transit de vehicles i vianants i l’optimització de les infraestructures viàries, tindran quatre blocs d’actuació, com són les accions de pavimentació, enllumenat, pacificació del trànsit i millora de l’accessibilitat i mobilitat. A més, durant l’estiu també continuaran les obres de cobertura del primer tram de la riera de Pahissa, entre el carrer de Jacint Verdaguer i el passatge de Solà-Sert, iniciades el mes de juny i que es preveu que acabin el mes de novembre. Aquesta cobertura, integrada dintre del pla d’urbanització del barri de Can Bertrand, permetrà la creació d’un nou carrer i l’ampliació de les voreres de la zona esmentada.

Obres de cobertura del primer tram de la riera de Pahissa.
 

Començant per les actuacions integrades dintre del pla de pacificació del trànsit, iniciat el 2004, es construiran deu passos de vianants de ressalt per tal de millorar la seguretat dels vianants en determinats trams viaris. Així, se n’habilitaran a les confluències dels carrers de Prolongació de Falguera amb Barcelona, Llorenç Martí amb Marquès de Monistrol, Girona amb Josep Ricart, Margarida Xirgu amb Comte de Vilardaga, Mas Lluí just davant del col·legi Pau Vila, Roses amb Marquès de Monistrol, rambla de la Marquesa de Castellbell amb Joan Fusté, rambla de la Marquesa de Castellbell amb Llorenç Martí, Carles Buïgas amb Marquès de Monistrol, Frederica Montseny amb Marquès de Monistrol i passeig de Nadal amb carrer de Dalt. A més de reduir la velocitat dels vehicles, amb aquests passos de ressalt també es millorarà, especialment a les cruïlles, la mobilitat i l’accessibilitat, ja que molts d’ells formen part d’un itinerari adaptat urbà per a persones amb mobilitat reduïda, que possibilitarà la lliure circulació pel municipi sense barreres arquitectòniques. En aquest sentit, també es preveuen diverses obres d’adaptació als carrers del General Prim, Onze de Setembre, passeig dels Pins, plaça de Catalunya i Can Llobera. Finalment, també es preveuen diverses accions de millora del paviment del carrer Creus, des del carrer de Dalt fins a Laureà Miró, el carrer Pere Álvarez, el carrer de Sant Josep entre Ramón y Cajal i Anselm Clavé, el carrer de Joan de Batlle entre Josep Ricart i Carles Buïgas, i la riera de la Salut entre el carrer de les Teixidores i l’accés a Clementina Arderiu.
 


  << anterior