426

juliol 2006 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 


 
Editorial
 
Juan Antonio Vázquez | L’alcalde

Un estiu diferent

 

Un verano diferente

Com cada any en arribar el mes de juliol, la ciutat canvia el pas i s’incorpora als ritmes i activitats de l’estiu. L’espai públic es viu d’una manera diferent que la resta de l’any i canvien els hàbits quotidians.
Aquest estiu, però, serà diferent per a la ciutat. Aquest estiu serà recordat com el moment en què Sant Feliu va iniciar la seva gran transformació.

El passat dia 15 de juny vaig signar en nom de Ajuntament el conveni de soterrament després de molts anys de reivindicació, moltes negociacions i molts mesos d’espera per a poder rubricar l’acord que havíem assolit el setembre passat amb els governs d’Espanya i de Catalunya. També al mes de juny es confirmava que el projecte de millora integral dels barris de Can Calders i La Salut havia estat seleccionat i rebria una injecció econòmica històrica per part del Govern de la Generalitat. Tanmateix, durant aquest mes de juliol s’han adjudicat les obres per a la reforma de la carretera de Laureà Miró, que en pocs mesos tornarà a disposar d’arbrat i de voreres per passejar, com ho tenia fa ara massa anys.
També s’han adjudicat les obres de la reforma de la plaça Falguera, una remodelació molt necessària per a una de les zones més densament habitades de Sant Feliu.

Però la transformació de la ciutat ja ha començat. A través de la negociació hem aconseguit impulsar i tirar endavant l’arribada del Trambaix, un projecte que fa uns mesos es trobava bloquejat i que a començaments d’any ja serà una realitat. Actualment veiem com les obres del Trambaix avancen a bon ritme i com aquesta actuació també suposarà la millora i la dignificació dels accessos a la ciutat.

En definitiva, la signatura del conveni del soterrament marcarà aquest estiu del 2006 perquè representa l’èxit d’una ciutat que acaba d’emprendre el camí de la seva vertebració i transformació.
Perquè representa el fruit del diàleg, de les negociacions i de la il·lusió per un projecte de ciutat. Sant Feliu s’està posant al dia, ens esperen mesos d’obres amb un objectiu compartit: tenir una ciutat on el benestar, el progrés i la cohesió social tornin a ser la referència de la capital del Baix Llobregat.

 

Como cada año al llegar el mes de julio, la ciudad cambia el aso y se incorpora a los ritmos y actividades del verano. El espacio público se vive de forma diferente al resto del año y cambian los hábitos cotidianos.
Pero este verano será diferente para la ciudad. Este verano será recordado como el momento en que la ciudad inició su gran transformación.

El pasado día 15 de junio firmé en nombre del Ayuntamiento el convenio del soterramiento después de muchos años de reivindicación, muchas negociaciones y muchos meses de espera, desde el pasado septiembre, para poder rubricar el acuerdo que se había conseguido con los gobiernos de España y Cataluña. También en junio se confirmó que el proyecto de mejora integral de los barrios de Can Calders y la Salut había sido seleccionado y recibía una inyección económica histórica por parte del gobierno de la Generalitat. Asimismo, durante este mes de julio se ha adjudicado la reforma de la carretera de Laureà Miró, que en pocos meses volverá a disponer de arbolado y aceras para pasear, como las tenía hace ya muchos años. También se han adjudicado las obras para la reforma de la plaza Falguera, una remodelación muy necesaria para una de las zonas más densamente pobladas de Sant Feliu.

Pero la transformación de la ciudad ya ha comenzado. A través de la negociación hemos conseguido impulsar y tirar adelante la llegada del Trambaix, un proyecto que hace unos meses se encontraba bloqueado y que a comienzos de año ya será una realidad. Actualmente vemos cómo las obras del Trambaix avanzan a buen ritmo y cómo esta actuación también supondrá la mejora y dignificación de los accesos a nuestra ciudad.

En definitiva, la firma del convenio del soterramiento marcará este verano del 2006 porque representa el éxito de una ciudad que acaba de iniciar el camino de su vertebración y de su transformación. Porque representa el fruto el diálogo, de las negociaciones y de la ilusión por un proyecto de ciudad. Sant feliu se está poniendo al día, nos esperan meses de obras con un objetivo compartido: tener una ciudad en la que el bienestar, el progreso y la cohesión social vuelvan a ser la referencia de la capital del Baix Llobregat.
  << anterior