desembre 2003 núm 413

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ......


 
 

1 Gimnàs Pau Vila
Construcció del nou Gimnàs del
Col·legi Pau Vila que també servirà
d’equipament esportiu al barri de Mas Lluhí.
Pressupost 2004: 300.000 euros.
Cost Total: 550.000 euros.


Una preparació exhaustiva i realista dels pressupostos permet l’increment dels recursos per a serveis ciutadans i la millora del manteniment de la ciutat, a part d’introduir elements de gestió participativa, en un any en què s’invertiran 5,7 milions d’euros en noves instal·lacions per a la ciutat, com la nova piscina coberta.

El pressupost del 2004 presenta múltiples novetats, començant per la seva elaboració. Per a aquest pressupost, els serveis de l’Ajuntament han fet una anàlisi dels ingressos i les despeses per al 2004 que incloïa la justificació detallada de tota la despesa dels departaments. Aquest sistema d’elaboració pressupostària ha permès fer una avaluació acurada de les necessitats i assignar els recursos de forma òptima, i així s’han pogut incrementar les partides econòmiques per a aquells aspectes de la ciutat que necessiten una actuació més immediata, com ara el manteniment i l’increment de la qualitat dels serveis.

El pressupost del 2004 aporta una injecció econòmica per al manteniment de la ciutat i per a l’adequació i renovació d’equipaments i instal·lacions deficitàris, que passa a suposar el 32% de la inversió prevista per al 2004. En aquest sentit, es preveu la inversió de 341.000 euros per a pavimentació viària, enllumenat públic i reposició de voreres i mobiliari urbà, a més dels 850.000 euros destinats a la segona fase de conversió en zona de vianants del carrer de Joan Maragall i a la pavimentació del carrer del Treball. A aquesta quantitat s’ha de sumar la despesa per manteniment, modernització i adequació dels equipaments i instal·lacions públics, com ara els casals de la gent gran dels barris i les instal·lacions esportives, cíviques i culturals, en els quals s’invertiran més de 289.000 euros, quantitat que suposa un increment del 31% respecte de l’any anterior.

A part de la millora i actualització dels equipaments i de l’estat de la via pública, els pressupostos del 2004 també aposten per uns serveis de qualitat: la nova concessió de recollida d’escombraries i l’increment de la freqüència de pas del bus urbà que reduirà el temps d’espera a la meitat ja disposen dels recursos necessaris per engegar-los en el 2004.

Mitjançant aquestes mesures, l’equip de govern posa els fonaments del que serà un nou model d’administració municipal més obert a la participació dels ciutadans en els assumptes públics. Les transferències a les entitats i ciutadans augmenten per tal de tendir cap a la implicació de la societat civil en la gestió de diferents activitats d’interès públic i ciutadà. Un element destacat en aquest sentit és la creació de partides econòmiques destinades a inversions de reposició que seran gestionades pels consells territorials de la ciutat, la qual cosa comporta que seran els mateixos veïns els qui decidiran quines accions de manteniment s’han de fer amb aquests diners.

Tot això conjuntament amb una aposta per les infraestructures que necessita la ciutat i que es concreta en la construcció dels principals equipaments que es recullen en el Pla d’actuació del mandat, com ara la nova piscina coberta i l’escola bressol al barri de Mas Lluhí.

2 Escola Bressol
Construcció d’una nova escola bressol de titularitat pública al barri de Mas Lluhí.
Pressupost 2004: 250.000 euros.
Cost Total: 1.200.000 euros.

3 Nova piscina coberta
Construcció d’una nova piscina coberta i renovació de les instal·lacions de l’actual piscina al complex esportiu de la rambla Marquesa Castellbell.
Pressupost 2004: 2.171.000 euros.

4 Aparcament de Les Grases-La Salut
Remodelació i pavimentació de l’aparcament públic del barri de les Grases.
Pressupost 2004: 215.000 euros.
5 Carrer Joan Maragall
2ª fase de remodelació del carrer Joan Maragall.
Pressupost 2004: 579000 euros.
Cost Total: 702.000 euros.
6 Palau Falguera
Adequació dels bucs d’assaig i obres complementàries.
Pressupost 2004: 415.000 euros.
7 Parc del Roserar de Les Grases
3ª fase del projecte del Roserar
Pressupost 2004: 575.000 euros.
Cost Total: 726.000 euros.
Conservació i reposició de la via pública
Tasques de pavimentació,
millora de l’enllumenat i el mobiliari
de la via pública, itineraris escolars
i passos de vianants elevats.
Pressupost 2004: 560.000 euros.
Conservació i reposició d’edificis i equipaments
Tasques de modernització d’equipaments
públics municipals d’ensenyament,
d’esports, culturals, etc.
Pressupost 2004: 311.310 euros.