octubre 2003 núm 412

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ......


 
 


Foto virtual que simula l’arribada del
Trambaix a Sant Feliu


El passat 18 de novembre a la sala de plens de l’Ajuntament s’hi va celebrar
un ple extraordinari per debatre les diferents alternatives de traçat del Trambaix al seu pas per la ciutat. Avaluar els posicionaments de les diferents forces polítiques respecte a l’arribada i el traçat d’aquest nou mitjà de transport va ser l’objectiu d’un ple no exempt de polèmica que va tenir una important presència ciutadana.

Durant el ple es van debatre les dues opcions de traçat considerades viables de les quatre propostes inicials que l’Autoritat del Transport Metropolità va presentar a l’Ajuntament. Una de les opcions preveu el pas del nou mitjà de transport públic per Can Bertrand-Torreblanca i el barri de Falguera, defensada pels grups municipals del PSC i CiU, mentre que l’altra
aposta pel pas per la carretera de Laureà Miró, trajecte que defensa el grup d’ICV-EA. En començar el ple, el representant de l’Associació de Veïns del barri de Falguera va demanar la paraula per manifestar-se en contra del traçat que passa pel barri i per exposar les peticions de millora del barri, com la rehabilitació de la plaça de Falguera i la millora de la xarxa de clavegueram.

El portaveu d’ICV-EA, Àngel Merino, va sostenir que els informes tècnics recomanaven que el pas del Trambaix fos per la carretera de Laureà Miró, raó per la qual el seu grup defensa aquesta opció. Segons aquesta proposta, el tramvia passaria per la carretera amb una via en sentit Molins de Rei, i després, un cop s’hagués soterrat la via de RENFE, es faria passar la via en sentit Barcelona per l’espai alliberat. Per acabar de concretar la posició del seu grup, la regidora Maite Ruf va defensar el pas per Laureà Miró argumentant, entre altres aspectes, que el Trambaix potenciaria aquesta via com a eix comercial, faria descendir el nivell de soroll i el trànsit de vehicles per l’antiga N-340 i comportaria una major accessibilitat de tots els veïns i veïnes a aquest mitjà de transport.

Per la seva banda, l’opció del traçat pel barri de Falguera, que té el suport dels grups del PSC i CiU, va ser defensada pel regidor Josep Maria Rañé, que, després d’aclarir que ambdues opcions tenen avantatges i desavantatges, va exposar que el pas per Laureà Miró comportaria, tenint en
compte l’espai limitat entre banda i banda del carrer, la reducció d’espai per als vianants i impediria que es convertís en un bulevard comercial.

L’opció de Falguera permetria dotar de transport públic una zona de la ciutat amb forta densitat demogràfica i reorganitzar el mapa del transport públic de la ciutat prioritzant el Trambaix per la zona sud, el tren per la zona centre i l’autobús pels barris del nord, per als quals es reclamaria l’arribada del metro. Rañé també va reclamar l’adopció de nou punts per tal de millorar el transport
públic a la ciutat i la promoció de la participació ciutadana per a la millora urbana i comercial de la carretera de Laureà Miró.

Per la seva banda, la regidora popular Maria Luisa Saez va expressar que el seu grup donaria suport a la proposta que aprovés la ciutadania, la qual, segons la seva opinió, s’havia de consultar abans de prendre qualsevol decisió.

En aquest mateix sentit, Joan Massagué, d’ERC, també va destacar la necessitat d’implicar la ciutadana en la decisió, alhora que instava l’Autoritat del Transport Metropolità a realitzar un nou traçat menys agressiu que anés des de la plaça del Doctor Bering fins a la prolongació del carrer d’Anselm
Clavé per la riera de Pahissa, tot enllaçant amb les alternatives proposades per l’ATM.

El ple es va cloure sense l’aprovació de cap de les mocions íntegres presentades pels grups municipals. Encara que, a proposta de l’alcalde, Juan Antonio Vázquez, es va aprovar unànimement la celebració d’un acte informatiu en el qual s’exposessin a la ciutadania les diferents alternatives tècniques per al pas del tramvia i les opcions defensades pels diferents partits polítics.