PLA D'ACTUACIÓ DEL MANDAT 2016-2019
Edita
expandir Expandir tot 1.
Fomentar la igualtat de drets, deures i oportunitats
38 actuacions:
expandir Expandir tot 2.
Impulsar el desenvolupament econōmic i vetllar pel dret al treball
30 actuacions:
expandir Expandir tot 3.
Consolidar l'entorn urbā i natural adequant-lo a les persones i a les seves necessitats
37 actuacions:
expandir Expandir tot 4.
Aprofundir un model obert i participatiu de govern
33 actuacions:
expandir Expandir tot 5.
Desenvolupament del Pla d'Inversions Municipal 2016-2019
42 actuacions:
IndefinitEn previsióEn planificacióEn execucióAssolitAturat
Actualitzar
Expandir tot l'arbre
Contraure tot l'arbre