el butlleti
 
435
abril 2010
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 

 
Editorial
 

Juan Antonio Vázquez

Un pati i un menjador

 

Un patio y un comedor

‘Un pati i un menjador’, amb aquestes dues paraules la presidenta de l’Associació Tramuntana va resumir el que significa per a l’Escola poder gaudir ja d’unes noves i magnífiques instal•lacions cedides gratuïtament per l’Ajuntament.

I no és que simplement amb el nou edifici es millorin aquests dos espais, sinó que aquestes dues paraules simbolitzen moltes més coses. La més important, la desigualtat de la societat actual. Estic absolutament convençut que si alguna escola es trobés un únic curs en les condicions en què han estat els alumnes de l’escola Tramuntana, les mobilitzacions, pressions, manifestacions i recollida de suport dels moviments veïnals i polítics, haurien estat immediates. Durant trenta anys aquesta escola ha estat sense pati, sense menjador, havent d’anar a altres centres, amb una sala d’activitats sense condicions (encara recordo la representació de Nadal que fa quatre anys van fer els alumnes allà, en les condicions en què es va fer i com, precisament per això, la feina dels educadors i professionals de l’Escola encara té més valor). Però aquestes famílies són anònimes, moltes vegades es mouen entre la invisibilitat de les seves necessitats i el rebuig de les seves problemàtiques, i no fan soroll, no recullen signatures i ningú les recull per elles.

Doncs des de l’equip de govern municipal que encapçalo hem volgut reduir una mica aquestes greus desigualtats i per això fa uns quatre anys ens vàrem comprometre a posar a disposició de l’Escola Tramuntana un nou espai, amb condicions. I ara ja el tenen.

A la inauguració de la nova Escola Tramuntana vaig reivindicar la política, i ara ho torno a fer. Sovint els polítics i la mateixa política són maltractats i qüestionats, però a vegades, com en aquesta ocasió, una decisió política, la d’uns representants polítics, de prioritzar destinar més d’un milió d’euros a un equipament educatiu i social de qualitat, ha permès que no més de cinquanta nens i nenes puguin tenir el que fa trenta anys necessitaven, en lloc de prioritzar que en gaudeixin centenars de ciutadans perquè després puguin lloar l’acció de govern.

Algú pot pensar que per a això no calia la inversió que hem fet, ni tan sols destinar-hi una de les joies arquitectòniques de la indústria tèxtil de la ciutat, i potser tenen raó, però també hi ha un altre motiu: és un dret. El dret que també tenen aquestes persones a gaudir d’espais no només dignes sinó també de qualitat, excel·lents. I això és el que la nostra decisió política ha significat: un pati i un menjador.

 

‘Un patio y un comedor’, con estas dos palabras la presidenta de la Asociación Tramuntana resumió lo que significa para la Escuela poder disfrutar de unas nuevas y magníficas instalaciones cedidas gratuitamente por el Ayuntamiento.

Y no es que simplemente con el nuevo edificio se mejoren estos dos espacios, sino que estas dos palabras simbolizan muchas cosas más. La más importante, la desigualdad de la sociedad actual. Estoy absolutamente convencido de que si alguna escuela se encontrara durante un único curso en las condiciones en las que han estado los alumnos de la Escuela Tramuntana, las movilizaciones, presiones, manifestaciones y apoyo de los movimientos vecinales y políticos, habrían sido inmediatas. Durante treinta años esta escuela ha estado sin patio, sin comedor, teniendo que ir a otros centros, con una sala de actividades sin condiciones (todavía recuerdo la representación de Navidad que hace cuatro años hicieron allí los alumnos, en las condiciones en que se hizo y como, precisamente por ello, el trabajo de los educadores y profesionales de la Escuela todavía tiene más valor). Pero estas familias son anónimas, en muchas ocasiones se mueven entre la invisibilidad de sus necesidades y el rechazo de sus problemáticas, y no hacen ruido, no recogen firmas y nadie las recoge por ellas.

Desde el equipo de gobierno municipal que encabezo hemos querido reducir un poco estas graves desigualdades y por ello hace unos cuatro años nos comprometimos a poner a disposición de la Escuela Tramuntana un nuevo espacio, en condiciones. Y ahora ya lo tienen.

En la inauguración de la nueva Escuela Tramuntana reivindiqué la política, y ahora lo vuelvo a hacer. A menudo los políticos y la misma política son maltratados y cuestionados, pero a veces, como en esta ocasión, una decisión política, la de unos representantes políticos, de priorizar destinar más de un millón de euros a un equipamiento educativo y social de calidad, ha permitido que no más de cincuenta niños y niñas puedan tener lo que hace treinta años necesitaban, en lugar de priorizar que lo disfruten centenares de ciudadanos para que luego puedan alabar la acción de gobierno.

Algunos podrán pensar que para esto no hacía falta la inversión que hemos realizado, ni tan siquiera destinar una de las joyas arquitectónicas de la industria textil de la ciudad, y quizás tienen razón, pero también hay otro motivo: es un derecho. El derecho que también tienen estas personas a disfrutar de espacios no sólo dignos sino también de calidad, excelentes. Y esto es lo que nuestra decisión política ha significado: un patio y un comedor.
  << anterior