428

gener 2007 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 


 

Sant Feliu engega el desenvolupament de la llei de barris i del soterrament

 
El Bus del Soterrament inclou un qüestionari per a
recollir les opinions de la ciutadania al voltant del procés
del soterrament
Els dos grans processos de transformació urbana de Sant Feliu ja han iniciat els seus primers passos. Durant els mesos de novembre i desembre diverses iniciatives van iniciar el desenvolupament del projecte d'intervenció integral als barris de Can Calders i La Salut, i de la primera campanya ciutadana d'informació del procés del soterrament. En relació a aquest darrer àmbit, des del passat 21 de desembre, i fins a finals de gener, està en marxa el Bus del Soterrament, una iniciativa d'informació i divulgació impulsada per l'Ajuntament per tal de donar a conèixer a tota la ciutadania l'estat actual del projecte de cobertura de la línia ferroviària a Sant Feliu.

En aquest vehicle itinerant, que recorrerà tots els barris de Sant Feliu, es mostra una exposició informativa, amb recolzament gràfic i imatges virtuals, de la gran transformació que viurà la fisonomia urbana local amb les obres del soterrament, així com el calendari previst d'execució. A més, al Bus del Soterrament també s'inclouen, mitjançant exemples quotidians, les millores que aquesta gran transformació ocasionaran en els àmbits del comerç, la mobilitat, els transports, els espais verds i la qualitat de vida a la ciutat. El Bus del Soterrament també inicia amb aquesta exposició informativa els treballs de participació ciutadana que hauran de dur a la definició del projecte d'urbanització de la superfície. En aquest sentit, el Bus inclou un qüestionari a disposició de tots els visitants, on poden expressar la seva opinió sobre determinats aspectes relacionats amb el procés.

Per la seva banda, l'Ajuntament ja ha habilitat la Oficina d'Intervenció Integral Can Calders La Salut, organisme encarregat de la gestió del desenvolupament del projecte d'Intervenció Integral als esmentats barris, subvencionat per la Llei de Barris de la Generalitat de Catalunya. Després de la ratificació, per unanimitat, al ple municipal del mes d'octubre del conveni subscrit entre l'Ajuntament i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, pel qual Sant Feliu rebrà 5.400.000 D, prop d'un 50% del total de la inversió, l'Oficina d'Intervenció Integral començarà a treballar per tal d' impulsar la realització del projecte de forma coordinada amb les altres administracions implicades i la ciutadania.

L'Oficina d'Intervenció Integral s'ubicarà dintre del barri de La Salut-Can Calders per tal d'afavorir la relació i la participació de la població en el projecte de transformació urbanística del sector i impulsar l'evolució social cap a un entorn demogràfic i econòmic més equilibrat. La redacció de projectes i el desenvolupament de les actuacions són responsabilitat de l'Oficina gestora, incloent-hi el disseny i planificació de les activitats participatives adreçades a la ciutadania per tal d'incorporar les seves propostes al projecte. L'Oficina interna, amb la col·laboració dels serveis municipals implicats, s'ocuparà de la direcció i la supervisió d'aquests projectes i actuacions, i farà un seguiment del procés d'execució i del calendari previst. Per al desenvolupament de les actuacions i programes previstos, la gerència promourà la creació de llocs de treball entre la població del barri. El seu objectiu en aquest camp serà el de planificar i gestionar correctament aquests processos, comptant amb la participació dels propietaris i veïns afectats i la col·laboració dels diferents serveis municipals implicats.  << anterior