octubre 2003 núm 412

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ......


 
Actes informatius per al Dia Mundial de l’Alzheimer
 

L'Associació Familiars Alzheimer Baix Llobregat (AFA) va organitzar una sèrie d’actes d’informació i conscienciació coincidint amb la celebració, el 21 de setembre, del Dia Mundial de l’Alzheimer. El 23 de setembre va tenir lloc a la sala d’actes del Casal Municipal de la Gent Gran, la conferència La malaltia d’Alzheimer, problema de tots, a càrrec de la doctora Anna Bartomeus. Els objectius de la xerrada, en la qual van assistir unes setanta persones, van ser informar sobre la malaltia i la forma de relacionar-se amb els malalts i l’entorn familiar. La doctora Bartomeus va respondre les preguntes dels assistents i va recalcar la importància que la diagnosi es faci durant la primera etapa de desenvolupament de la malaltia, per tal de poder aplicar de manera efectiva els nous tractaments existents.
La conferència del 30 de setembre, “El document de voluntats anticipades, el testament i el testament vital”, va anar a càrrec de Xavier Rivas i Judith Serra, advocada d’AFA. En aquesta conferència es va informar sobre les formes legals que permeten al ciutadà planificar la disposició dels béns i decidir sobre el tipus de tractament i assistència que vol rebre quan, per determinades circumstàncies, no ho pot fer personalment.
Per últim, el dies 11 i 12 d’octubre, en el marc de les Festes de Tardor, s’instal·laran taules informatives mitjançant les quals s’assessorarà sobre la malaltia d’Alzheimer a totes les persones que ho sol·licitin.