octubre 2003 núm 412

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ......


 
El resultat de les eleccions propicia un NOU GOVERN per a Sant Feliu
 

  PSC, CIU I ERC formen l’actual equip de govern de l’ajuntament de sant feliu de llobregat. els resultats aconseguits per les diferents forces polítiques en les eleccions del 25 de maig van fer possible un nou pacte de govern per a la ciutat.
El resultat de les eleccions municipals celebrades suposa un nou mapa polític en el consistori de la nostra ciutat. Iniciativa per Catalunya-Verds, coaligada amb Esquerra Unida i Alternativa, va empatar amb set regidors amb el Partit dels Socialistes de Catalunya, tot i que va aconseguir 422 vots més. Convergència i Unió va mantenir els tres regidors, encara que va incrementar el seu percentatge de vot al 15,39%; el Partit Popular aconseguí un nou regidor, i Esquerra Republicana de Catalunya va augmentar el seu percentatge de vot fins a gairebé el 8%, mantenint la seva representació.
El repartiment de regidors resultant de les eleccions va implicar que l’elecció del nou alcalde depengués de les negociacions entre les forces polítiques representades en el consistori per tal d’arribar a acords de govern. Les con-verses entre els partits polítics es van estendre fins a gairebé la celebració del ple de constitució del nou consistori, el 14 de juny, en el qual va resultar escollit com a nou alcalde de Sant Feliu Juan Antonio Vázquez per 14 vots a 7. Aquest resultat va ser fruit d’un acord de govern entre el PSC, CiU i ERC; el PP també va sumar el vot dels seus tres regidors a la candidatura de Vázquez, tot i que aquest partit no forma part del Govern municipal.

En el ple del 3 de juliol es va procedir a l’aprovació del NOU CARTIPÀS, pel qual s’organitza la direcció política de l’Ajuntament. Es dibuixen, a més de l’Alcaldia, quatre àrees de govern: Serveis Generals, Serveis Territorials, Serveis Personals, i Ciutat Sostenible i Innovadora. Aquestes estan presidides per Ferran Alberdi (PSC), Joaquim Fernández (PSC), Josep Lluís Fernández Burgui (CiU) i Joan Massagué (ERC), respectivament.

Pel que fa a les competències de les àrees, són les següents:

SERVEIS GENERALS
Àrea que proveeix de recursos i dóna suport a totes les altres a través de l’organtzació dels processos, el desenvolupament d’un pla de qualitat, la gestió dels recursos humans, tecnològics i econòmics. D’aquesta àrea depèn la regidoria d’Hisenda, a càrrec de Joan Massagué (ERC).

SERVEIS TERRITORIALS
Serveis Territorials s’encarrega de la gestió i planificació del territori. Aquesta àrea engloba aspectes tan importants per a la ciutat com l’habitatge, l’urbanisme, la neteja viària i el manteniment dels espais públics, entre d’altres. Les regidories que inclou són: Urbanisme i Habitatge, dirigida per Carme Bonet (PSC), i Manteniment, Serveis Municipals, Transports i Mobilitat, el responsable de la qual és José Manuel Colmenero (PSC).

SERVEIS A LA PERSONA
Engloba les polítiques públiques realitzades per l’Ajuntament que afecten de forma més directa la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, la qual cosa comporta totes les polítiques relacionades amb educació, cultura, esports, serveis socials, gent gran o immigració, entre d’altres.
És l’àrea amb més regidories; aquestes són: Esports, dirigida per Josep Lluís Fernández Burgui (CiU); Ensenyament i Drets Civils, amb Francisco Dorado (CiU); Cultura i Joventut, dirigida pel regidor Jaume Mañosas (CiU); Sanitat i Serveis Socials, a càrrec de Teresa Calzada (PSC), i Seguretat Ciutadana, amb el regidor José Manuel Colmenero (PSC).

CIUTAT SOSTENIBLE I INNOVADORA
Aquesta nova àrea agrupa totes les accions de l’Administració municipal tendents a l’impuls del creixe-ment econòmic i de l’ocupació, tot integrant-les amb les polítiques impulsores del creixement sostenible i la conservació de l’entorn natural. Presta una atenció més gran als processos d’innovació tecnològica com a mitjà d’assegurar el creixement del benestar dels ciutadans i ciutadanes respectant a la vegada els recursos que han de servir també a les generacions futures.
En aquesta àrea trobem la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Comerç i Ocupació, i la regidoria d’Informació i Atenció Ciutadana, a càrrec de Carme Bonet i Ferran Alberdi, respectivament.

Pel que fa als tinències d’alcaldia, els nomenaments són els següents:

1a Tinent d’alcalde: Maria Teresa Calzada (PSC).
2n Tinent d’alcalde: Josep Lluís Fernández Burgui (CiU).
3r Tinent d’alcalde: Joan Massagué (ERC).
4t Tinent d’alcalde: Josep Maria Rañé (PSC).