PLA D'ACTUACIÓ DEL MANDAT 2016-2019
Punt:
Objectiu de ciutat
1.
Objectiu estratègic
4.
Objectiu operatiu
2.
Actuació
2.
Sub-actuació
.
Títol: Desenvolupament d'un Catāleg Integral de Serveis. 
Descripció: El catāleg Integral de Serveis ha de permetre al ciutadā tenir informaciķ sobre els serveis que ofereix l'Ajuntament, ja siguin interns com externs.

L'Ajuntament ja disposa al web municipal d'un catāleg de serveis que ofereix a la ciutadania, on s'incorpora informaciķ bāsica sobre els serveis (condicions d'accés, horaris, equipaments i trāmits associats), perō estā treballant amb altres ajuntaments en un projecte colˇlaboratiu per sistematitzar i garantir la completesa de la informaciķ sobre tots els seus serveis.

Aquest projecte permetrā posar en valor tots els serveis que ofereix l'Ajuntament, associant a la seva descripciķ tot un seguit de dimensions informatives, com ara el cost dels serveis, indicadors que permetin fer seguiment i avaluaciķ, la seva contribuciķ a la planificaciķ estratčgica, etc.

Actualment s'estā treballant amb els diferents serveis de l'Ajuntament per poder publicar el nou catāleg de serveis al web municipal.


Responsable polític: Josep Maria Raņe
Responsable tècnic: Mario Alguacil Sanz
Barris:
Can Nadal Can Bertrand Can Llobera
Can Maginàs Falguera Roses-Castellbell
Can Calders La Salut Les Grases
Mas Lluí Zones industrials
Estat: En execució