PLA D'ACTUACIÓ DEL MANDAT 2016-2019
Punt:
Objectiu de ciutat
1.
Objectiu estratègic
4.
Objectiu operatiu
2.
Actuació
.
Sub-actuació
.
Títol: Fer arribar al conjunt de la ciutadania les activitats i serveis municipals que tenen al seu abast. 
Responsable polític: Jordi San Josť
Responsable tècnic: Angeles Salas
Barris:
Can Nadal Can Bertrand Can Llobera
Can Maginàs Falguera Roses-Castellbell
Can Calders La Salut Les Grases
Mas Lluí Zones industrials
Estat: 2 actuacions:

IndefinitEn previsióEn planificacióEn execucióAssolitAturat