468

maig 2017 | Sant Feliu de Llobregat

El reportatge

Escoles bressol municipals

Novetats en tarifació social:

Les quotes es calcularan de forma individual per a cada unitat familiar en funció de la seva renda anual i el nombre de membres, i no segons els 7 trams establerts fins ara.

La quota mínima es redueix gairebé a la meitat (15 €/mes al servei bàsic) i la màxima es manté igual que l’any anterior (195 €/mes al servei bàsic).

S’incorporen coeficients socials reductors sobre les quotes per tenir en compte situacions específiques de les famílies:

Del 10% de descompte, a les famílies amb persones amb discapacitats, infants en règim d’acolliment o que tinguin germans al centre.

• Com a màxim s’aplicarà un descompte del 20% sobre el preu.

Data d’aplicació: a partir de l’inici del nou curs 2017-2018 (setembre).

Escola Municipal de Música

Novetats en tarifació social:

Les quotes de l’oferta educativa bàsica de l’escola es calcularan de forma individual per a cada unitat familiar en funció de la seva renda anual i el nombre de membres, i no segons els 4 trams establerts fins ara.

Les quotes mínimes es redueixen gairebé a la meitat i es mantenen les quotes bàsiques.

S’incorporen coeficients socials reductors sobre les quotes:

Del 10% de descompte, a les famílies amb persones amb discapacitats o infants en règim d’acolliment al nucli familiar, o que tinguin germans matriculats al centre.

Com a màxim s’aplicarà un descompte del 20% sobre el preu.

Data d’aplicació: a partir de l’inici del nou curs 2017-2018 (setembre)

 

Serveis de teleassistència i d’atenció domiciliària

Novetats en tarifació social:

S’amplia el tram establert per estar exempt de pagament dels serveis de teleassistència i atenció domiciliària, que passa d’1 vegada l’IRSC (Indicador de renda de suficiència de Catalunya) a 1,5 vegades.

S’estableix també l’exempció de pagament en el cas del servei de teleassistència, a partir del segon usuari del mateix nucli familiar.

Data d’aplicació: a partir de l’1 de gener de 2018.

 

Estadi Municipal d’Atletisme

Novetats en tarifació social:

Per primera vegada s’aplica la tarifació social als abonaments per accedir a l’Estadi d’Atletisme, els quals es calcularan de forma individual per a cada unitat familiar, en funció de la seva renda anual i el nombre de membres.

S’estableix una quota mínima de 6,80 €/mes i es manté la quota bàsica de 34 €/mes.

Data d’aplicació: a partir de l’1 d’octubre de 2017.

 

Piscina Municipal de l’Escorxador

Novetats en tarifació social:

Aquest estiu, per primer cop, s’aplica la tarifació social als abonaments de la Piscina de l’Escorxador. Fins ara hi havia diferents modalitats d’abonaments mensuals i de temporada en funció de l’edat i dels membres de la família, i ara, només n’hi haurà un de cada tipus. Els preus s’han establert en 4 trams atenent al nivell de renda familiar i al nombre de persones de cada família. En el ple de maig es van aprovar unes correccions respecte els preus aprovats inicialment al ple d’abril. En concret es va establir un descompte addicional per a nuclis familiars amb 3 o més abonaments de fins al 30%.

El preu de l’abonament mensual oscil·la entre els 24 € i els 53 €, mentre que l’abonament de temporada, va dels 57 € als 126 €.

En els abonaments s’aplicarà un 10% de descompte a les famílies amb persones amb discapacitats o amb infants en règim d’acolliment. També s’aplicarà un 20% de descompte a les persones titulars del carnet blau. El descompte màxim a aplicar serà d’un 30%.

Les entrades puntuals a la piscina continuaran tenint preus únics en funció de l’edat. Com a novetat, s’ha creat un paquet de 10 entrades per a persones titulars del carnet blau.

Quan i com sol·licitar els abonaments:

Persones empadronades a Sant Feliu: del 22 de maig al 4 d’agost.

• Persones no empadronades: de l’1 de juny al 4 d’agost.

Per fer l’abonament, cal demanar cita prèvia presencialment al Complex Municipal de Piscines o per telèfon al 93 666 14 44.

Data d’aplicació: estiu de 2017.

 

Calculadores de quotes

L’Ajuntament ha habilitat una calculadora de quotes virtual perquè la ciutadania pugui fer una estimació dels preus que hauria de pagar seguint el model de tarifació social a les escoles bressol, l’Escola Municipal de Música o l’Estadi d’Atletisme, a la qual es pot accedir a través de www.santfeliu.cat/calcultarifacio

La taula de preus de l’esquerra correspon als abonaments mensuals aprovats en el ple de maig, després d’aplicar descomptes correctius a les famílies amb 3 o més abonaments. La taula de la dreta mostra l’estalvi (en negatiu i color vermell) del què es beneficiaran les persones o l’increment de preus, segons el cas.