468

maig 2017 | Sant Feliu de Llobregat

El reportatge

Es consolida i amplia la tarifació social per garantir la igualtat d’oportunitats

Sant Feliu fa aquest 2017 un doble pas endavant en l’aplicació de la tarifació social als preus de serveis públics municipals. I és que es modifiquen els criteris de càlcul de les quotes de les escoles bressol municipals i de l’Escola Municipal de Música, on ja s’aplicava aquest sistema, per tal de millorar i garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis. A més, s’amplia la tarifació social a nous serveis com són l’Estadi d’Atletisme i la Piscina de l’Escorxador. Amb aquestes mesures, l’Equip de Govern referma i consolida la voluntat de fer accessibles els serveis municipals a la ciutadania sense que el preu sigui una barrera.

L’Ajuntament va iniciar l’any 2012 l’aplicació del sistema de tarifació social als serveis d’atenció domiciliària; el 2013, a les escoles bressol municipals; i el 2014, a l’Escola de Música. L’objectiu en tots els casos ha estat adaptar els preus dels serveis a la capacitat econòmica de les famílies per evitar que el preu fos una barrera d’accés. Amb l’aprovació en el plens d’abril i de maig dels preus públics de 2017 dels serveis educatius i les tarifes de la Piscina de l’Escorxador es recullen canvis pel que fa a l’aplicació de la tarifació social que, segons el regidor d’Hisenda, Josep Maria Rañé, són “per fer-la encara més justa i equitativa, i ampliar-la a d’altres serveis”.

En concret, el 2017 s’avança en el model de tarifació de les escoles bressol municipals i de l’Escola Municipal de Música, que passa de ser un sistema de quotes per trams a un sistema de quotes individualitzat per a cada família, que es calcula a propòsit per a cada unitat familiar atenent a la seva renda anual i al nombre de persones que en formen part. S’estableix, per tant, una gradació progressiva que corregeix situacions que fins ara feien que una família passés d’un tram a l’altre per només 1 o 2 euros de diferència en la renda. A més, s’incorpora la tarifació social als abonaments de la Piscina de l’Escorxador (aquest estiu) i de l’Estadi d’Atletisme (a partir d’octubre). En tots els casos es mantenen les quotes màximes dels serveis existents fins ara. Una altra de les novetats és la modificació dels criteris d’exempció de pagament en els preus dels serveis de teleassistència i d’atenció domiciliària que s’amplien per beneficiar més persones.

D’altra banda, en tots els casos, a excepció de la piscina d’estiu, s’estableix la possibilitat de sol·licitar la revisió de la quota per tarifació social, en cas que la situació econòmica o familiar variï substancialment durant l’any.

 

Millores continuades i per consens

L’Equip de Govern considera la tarifació social com un projecte de millora progressiva i continuada. En aquest sentit, la voluntat és seguir avançant i aconseguir que tots els serveis municipals que no siguin d’entrada puntual apliquin la tarifació social.

La revisió del model de tarifació social s’ha realitzat de forma conjunta entre tots els grups municipals, els quals han participat durant diversos mesos en una ponència on s’han debatut i analitzat els criteris de modificació dels preus públics i tarifes del 2017.

Jordi San José

L’alcalde

Objectiu: equitat

En el ple d’abril passat, tots els grups municipals vam aprovar per unanimitat les millores i les ampliacions de la tarifació social que presentem en aquest butlletí.

Vull ressaltar la importància d’aquesta unanimitat: es tracta d’una voluntat compartida per tot el consistori d’ajustar els preus públics dels serveis municipals a la capacitat econòmica de les famílies, per tal que el preu no sigui un obstacle per a les famílies amb rendes mitjanes i, sobretot, baixes. És una mesura de justícia en un context de precarització de les condicions de treball i d’intentar pal·liar els efectes negatius d’una societat cada cop més desigual.

Avançant en un camí que vam començar el 2013, aquest any estenem la tarifació social a l’àmbit esportiu (Estadi d’Atletisme i piscina de l’Escorxador). Aquest camí el completarem l’estiu de 2018 amb l’ampliació de la tarifació social a les activitats d’estiu (casals, colònies,...) organitzades per entitats amb conveni amb l’Ajuntament.

És evident que l’aplicació de la tarifació s’ha d’anar avaluant i corregint any a any, però considero enormement positiu aquest compromís unànime del consistori amb la igualtat d’oportunitats a la nostra ciutat, que amb aquest escrit vull destacar i agrair.

Digues la teva...

Maria Méndez

Alumna i mare de 2 alumnes de l’Escola de Música

Rosa Castillo

Mare d’alumne de l’escola bressol Fàbregas

Francisco Vallejo

Jubilat i usuari de la Piscina de l’Escorxador

“Quan ens van explicar que la tarifació social s’aplicaria a l’Escola de Música em va sembla molt bé, ja que era una oportunitat per obrir l’escola a altres famílies que no podien accedir-hi per possibilitats econòmiques. En el primer moment, la principal preocupació de tothom era saber si pagaríem més, però no va estar així. A casa, anem a l’Escola de Música els meus dos fills i jo, i com estem en el tercer tram de tarifació, ens va baixar la quota una mica. Ara suposo que amb el nou sistema de càlcul encara s’obrirà més el centre. A més, tinc entès que també s’inclouen nous descomptes”.

“Considero positiva la revisió i millora del model de tarifació social que ha aprovat l’Ajuntament per a les escoles bressol ja que es tindran en compte les rendes dels usuaris a nivell individual. Particularment aquest canvi de tarifació em beneficiarà ja que es veurà reduïda la meva quota respecte anys anteriors. Tanmateix espero que no hi hagi cap afectació dels serveis que ofereixen les escoles”.

“Me ha parecido muy caro lo que he tenido que pagar para el abono de la piscina, sobre todo por ser una persona jubilada. De pagar 20,10 € el año pasado por un abono de temporada he pasado a pagar 85 €. Un aumento de entre un 10 y un 15%, me parecería factible, pero subir de golpe una cantidad tan elevada, no lo veo correcto. Si no es porque el año pasado fui a la piscina casi todos los días y voy a seguir yendo a menudo, no lo hubiera cogido”.