468

maig 2017 | Sant Feliu de Llobregat

Activitat econòmica

Cursos per a persones aturades de Treball als Barris

L’Ajuntament incorpora noves agents cíviques

Al mes de maig s’han posat en marxa dos nous cursos de formació adreçats a persones en situació d’atur que s’emmarquen en les accions del dispositiu d’inserció del projecte Treball als Barris del primer semestre de 2017. En concret, s’han iniciat els cursos següents: instal·lador de fibra òptica i coure, operador certificat de carretons elevadors, cambrer/a de pisos, així com un curs d’ofimàtica bàsica. Els requisits per accedir a les diferents formacions és residir a Sant Feliu (preferentment als barris de Can Calders i la Salut), i estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i al Servei Local d’Ocupació de Can Maginàs.

Millores en el Servei Local d’Ocupació

Amb l’objectiu de millorar la qualitat del Servei Local d’Ocupació (SLO) i ajudar encara més a les persones que busquen feina i a les empreses que col·laboren en la borsa de treball, des de primers d’any, per inscriure’s al SLO cal adreçar-se a Can Maginàs  (93 685 07 83 – slo@santfeliu.cat) i demanar cita per tenir una entrevista amb una persona de l’equip d’orientadors laborals. En aquest primer contacte es tracta el perfil professional del demandant d’ocupació, així com la seva formació professionalitzadora i per a la recerca de feina. A partir d’aquí s’estableix un pla de treball i un seguiment individualitzat de cada cas. El SLO també incorpora noves metodologies que ajudaran a encaixar millor les candidatures amb les ofertes a cobrir.

Des de principis d’abril i fins a l’octubre, l’Ajuntament disposarà de dues agents cíviques contractades en el marc d’un pla d’ocupació amb l’objectiu que duguin a terme tasques d’informació i sensibilització a la ciutadania per fomentar les actituds cíviques i mediambientals i afavorir la bona convivència.

Les agents donaran suport a les campanyes impulsades per l’Ajuntament, així com a actuacions de civisme, com la neteja viària o la tinença responsable de gossos. La gestió de residus, i especialment la correcta separació de la fracció orgànica, seran també tasques en les quals incidiran. De fet, en el marc de la Fira Verda de les Festes de Primavera van assessorar sobre residus a més de 600 persones. La promoció del civisme en els transports públics també serà un dels temes en què les agents treballaran.

Les agents cíviques formen part del Pla d’Ocupació Agents cíviques, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri de Treball i Seguretat social, en el marc del projecte Treball als Barris 2017.

Les agents cíviques estan contractades fins a l’octubre.