455

novembre 2014 | Sant Feliu de Llobregat

El reportatge

Al marge del Projecte d’intervenció integral, l’Ajuntament ha destinat entre els anys 2008 i 2014 un total de 2.983.227,18 € a diferents accions de millora de l’ocupació.

Vuit anys de canvis urbanístics i socials

Els barris de Can Calders i la Salut han experimentat importants canvis des que es va engegar ara fa vuit anys el Projecte d’intervenció integral impulsat per l’Ajuntament i la Generalitat, a través de la llei de barris. Les actuacions urbanístiques han canviat la fisonomia de carrers i places, creant nous espais oberts, més accessibles i sostenibles amb l’entorn. Però també s’han fet moltes altres accions per millorar l’ocupació i la formació del veïnat, promoure la participació, atendre les necessitats de col·lectius com els joves, les dones o la gent gran, i afavorir la difusió de les noves tecnologies. En definitiva, s’ha treballat per millorar el benestar i la cohesió social als barris.

Totes les actuacions han suposat una inversió de 10,8 milions d’euros, quantitat finançada al 50% entre Ajuntament i Generalitat.

Entre les actuacions dutes a terme destaca també la construcció de l’aparcament soterrani a la riera, destinat a resoldre la manca d’aquest tipus de serveis en barris tan densament poblats com Can Calders i la Salut. L’aparcament té 420 places i 144 trasters que funcionen en règim de concessió administrativa per un termini de 50 anys.

Principals accions a Can Calders i la Salut període 2006-2014

 

 

Àmbit social

 

Suport a la infància i l’adolescència fora de l’horari escolar, accions de dinamització juvenil, activitats cíviques i de convivència, suport a entitats, processos participatius, xerrades sobre salut, etc.

Lluita contra la violència de gènere, suport a dones immigrades i entitats de dones, polítiques de gènere, etc.

Adequació d’un local per al rober de Cáritas (56.000 €)

 

Formació i millora de l’ocupació

 

Més de 4.400 persones s’han beneficiat d’accions d’ocupació, inserció i dinamització econòmica i comercial.

187 contractacions directes.

16 plans d’ocupació.

10 programes de formació i treball.

11 cursos de formació ocupacional a joves i a persones en risc d’exclusió social.

Àmbit urbanístic

 

Reurbanització de les places de les Roses i de la Xocolatada, carrers d’Agustí Domingo i de Can Calders (2.565.853,96 €)

Reurbanització de la riera de la Salut, entre la rambla i passeig dels Pins i carrer del Sagrament (1.690.236,54 €)

Millores al carrer de Francesc Mestres (223.156,89 €) i de Santa Creu (290.000 €)

Enderroc de locals per ampliar el carrer de Can Güell (78.857,96 €)

Adequació de l’aparcament del carrer de les Teixidores

Construcció del Centre Cívic Les Tovalloles (2.089.999,98 €)

L’Ajuntament ha finançat íntegrament altres actuacions, al marge del Projecte d’intervenció integral, com:

- Creació de la pista coberta de lleure de la riera de la Salut.

- Asfaltat i arranjament de la riera de la Salut, entre Constitució i Can Calders, arranjament del pont sota la via del tren i construcció d’una escala i una rampa d’accés al carrer Constitució.

 

Comunitats de propietaris

 

Més de 281.000 € en ajudes a 21 comunitats per a la instal·lació d’ascensors, d’aigua directa, obres de millora de l’accessibilitat o per accions de sanejament comunitari.

 

Digues la teva...

Juan Gabriel

Vocal AVV

Can Calders

Manuel Guerra

President

AVV La Salut

Joana Aguilar

Tresorera de l’Espai de Dones 2010

S’han guanyat espais lúdics, que no en teníem, i la riera es veu més oberta, més transitable. Els veïns i veïnes també han guanyat una altra zona verda. Les millores també han beneficiat els locals comercials de la zona. A més, amb el Centre Cívic Les Tovalloles, la gent gran té un lloc de reunió i per fer-hi activitats.

Se han subsanado deficiencias de ambos barrios y socialment a través de la oficina Fem Barri se ha hecho una buena labor en formació e integración. Una obra importante, lástima que el seguimiento de los técnicos municipales sobre todo en acabados y seguridad vial no ha sido el deseado, mal añejo que los responsables políticos, sabiéndolo, no pueden, no quieren o no saben solucionar.

Han guanyat molt tots dos barris, sobretot amb la reforma de la riera que ha estat un gran avanç perquè permet comunicar millor Can Calders i la Salut. La nostra entitat anirà al Centre Cívic Les Tovalloles, cosa que agraïm molt, però ens fa molta llàstima que l’oficina de Fem Barri que tant servei fa a la comunitat hagi de desaparèixer.