421

juny 2005 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 

 

"Dóna corda al català"

 
La Queta a les darreres Festes de Primavera.

"Dóna corda al català", que es va presentar públicament a finals de gener, és una campanya popular per fomentar els usos interpersonals i informals de la llengua catalana. L'eslògan prové de la idea que tots hem de donar corda a la llengua, és a dir, fer-la funcionar, si no volem que s'aturi.

La imatge de "Dóna corda al català" és una boca saltadora a la qual cal donar corda, i de la qual es distribuiran milers d'exemplars durant la campanya. La mascota ja ha estat batejada amb la participació ciutadana i es diu Queta.

Aquesta campanya es dirigeix a:

catalanoparlants habituals que en algunes situacions renuncien a l'ús de la llengua;
a aquelles persones que tot i tenir coneixements suficients de la llengua catalana, no l'usen habitualment, i també
a les persones que no tenen prou fluïdesa i necessiten suport i reforç per poder parlar-la.

Parla sense vergonya, parla amb llibertat i per començar, parla en català.

Aquests són els tres missatges de "Dóna corda al català". Parla sense vergonya, perquè no passa res si ens equivoquem i perquè el que compta és la nostra voluntat. Parla amb llibertat, perquè cadascú decideix com expressar-se, perquè hi tenim dret. I per començar, parla en català, perquè és important que convidem els altres a parlar en català, perquè sobretot els catalanoparlants habituals siguem conscients que creem models de comportament lingüístic, perquè adquirim l'hàbit d'iniciar les converses en català quan ens adrecem a desconeguts.

Al llarg de l'any 2005, ja s'han realitzat i es continuaran organitzant un seguit d'accions de mobilització popular, sensibilització i didàctiques, per tal de fer arribar els missatges als diferents destinataris.

L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat s'ha volgut adherir a aquesta campanya i de moment ja ha començat a repartir Quetes, cartells i adhesius, i també ha convidat la Queta a la nostra ciutat. Les institucions, entitats, associacions, comerços, empreses i la ciutadania en general tenen a la seva disposició aquest material al Servei Local de Català (telèfon 93 685 24 32, slcsantfeliu @cpnl.org). A més, en el darrer ple ordinari del consistori de Sant Feliu, celebrat el dimarts 31 de maig, es va aprovar la normativa específica per a la concessió de subvencions destinades a normalitzar els rètols exteriors dels establiments comercials del municipi que encara no figuren escrits en català. Segons aquesta normativa, la subvenció pot cobrir, com a màxim, el 40% de la inversió pressupostada i comprendrà el rètol i la seva instal·lació. En tot cas, l'ajut no serà superior a la quantitat de 1.000 D. Les sol·licituds s'han de presentar al registre d'entrada de l'Ajuntament (plaça de la Vila, 1) en el període anual ordinari del 2 de gener al 28 de febrer, i fins al 30 d'octubre en període extraordinari. Per a més informació, cal adreçar-se a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (tel. 93 685 80 01).

I per començar, parlem en català!
  << anterior